Skapa konto
Logga in

Allt om Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Aktieägaravtalet är inte samma sak som en bolagsordning. En bolagsordning är en så kallad stiftelsehandling till ett aktiebolag. Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men däremot en stor säkerhet för delägarna.

Kompanjonsavtal - annat ord för aktieägaravtal
I ett aktieägaravtal bestämmer delägarna (kompanjonerna) alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar och skyldigheter att inte bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget med mera. Har man inte något aktieägaravtal kan detta få ovälkomna följder för delägarna. Det är dessvärre mycket vanligt att situationer uppstår som aktieägarna inte räknat med. Ett exempel kan vara att delägarna missat att skriva in ett krav att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kommer hälften av hans andel i bolaget gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna kanske inte alls önskar. Har delägarna ett fulltäckande aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har därför stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt genom ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal gäller endast de personer som är delägare och som skriver avtalet – inte aktiebolaget i sig.

Dubbla regleringar
När man skriver ett aktieägaravtal finns en risk för så kallad dubbelreglering – det vill säga att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget. Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal är då ett bra komplement. I vår tjänst tas alla frågor upp som kan blir aktuella för ett fulltäckande aktieägaravtal och som saknas bolagsordningen. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten inte kan ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Krav för aktieägaravtalet
Ett aktieägaravtal är frivilligt och det finns inga särskilda krav i lag att avtalet ska se ut på ett visst sätt för att det ska gälla. Men – man måste ta hänsyn till vissa bestämmelser i lagen. I aktiebolagslagen (ABL) och lag om handelsbolag och enkla bolag finns regler som gäller aktieägaravtalet. Om aktieägaravtalet skrivs för att delägarna ska verka för ett gemensamt och kvalificerat ändamål, så kan avtalet i sig ses som ett enkelt bolag. Många aktieägaravtal utgör enkla bolag. OBS! Om aktieägaravtalet ingås på obestämd tid (tills vidare) kan avtalet alltid sägas upp av en delägare med sex månaders uppsägningstid. Detta kan undvikas genom att istället skriva avtalet på en bestämd tid, då finns inte samma utrymma för en delägare att säga upp avtalet. Det är möjligt att skriva in en väldigt lång avtalstid.

Om aktieägare bryter mot avtalet
Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet få betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, alltså får man betala lika mycket pengar som den skada man orsakar kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mest effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som lidit skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren brutit mot avtalet.

Varför inte mallar?
Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på aktieägaravtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt och dina delägarens förhållanden. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys aktieägaravtalet utifrån era förhållanden och vad som är bäst för ert bolag. Ni kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?
Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom företagets och er situation med juristen som efteråt skriver aktieägaravtalet. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden avseende aktieägareavtal och vad som bör ingå.