Allt om aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men däremot en stor säkerhet för delägarna. Har man inte något aktieägaravtal kan det få konsekvenser när det uppkommer situationer som delägarna inte räknat med.

Aktieägaravtal


Kompanjonsavtal - ett annat ord för aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal bestämmer delägarna (kompanjonerna) alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar och skyldigheter. Ofta skriver man in att en delägare inte får bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget. Finns det inte något aktieägaravtal kan detta få ovälkomna följder för delägarna. 

Det är dessvärre mycket vanligt att situationer uppstår som aktieägarna inte räknat med. Exempelvis kan delägarna missat att skriva in krav på att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom. Detta gör man genom att skriva ett äktenskapsförord. Om en av delägarna skiljer sig utan att ha äktenskapsförord kan hälften av delägarens andel i bolaget gå till maken, vid en bodelning. Maken kan då bli delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna kanske inte alls önskar. 

Har delägarna ett fulltäckande aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har därför stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt genom ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal gäller endast de personer som är delägare och som skriver avtalet – inte aktiebolaget i sig.

Dubbla regleringar

När man skriver ett aktieägaravtal finns en risk för så kallad dubbelreglering – det vill säga att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och alla aktieägare. Aktieägaravtalet är däremot inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa, eller alla, delägare i bolaget. 

Vissa bestämmelser kan inte skrivas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal är då ett bra komplement. I vår tjänst tas alla frågor upp som kan blir aktuella för ett fulltäckande aktieägaravtal och som saknas bolagsordningen. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten inte kan ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Krav för aktieägaravtalet

Ett aktieägaravtal är frivilligt och det finns inga särskilda krav på hur avtalet ska se ut för att det ska gälla. Men man måste ta hänsyn till vissa bestämmelser i lagen. I aktiebolagslagen (ABL) och lag om handelsbolag och enkla bolag finns regler som gäller aktieägaravtalet. Om aktieägaravtalet skrivs för att delägarna ska verka för ett gemensamt och kvalificerat ändamål, så kan avtalet i sig ses som ett enkelt bolag. Många aktieägaravtal utgör enkla bolag. Om aktieägaravtalet ingås på obestämd tid (tills vidare) kan avtalet alltid sägas upp av en delägare med sex månaders uppsägningstid. Detta kan undvikas genom att istället skriva avtalet på en bestämd tid, då finns inte samma utrymme för en delägare att säga upp avtalet. Det är möjligt att skriva in en väldigt lång avtalstid.

Om aktieägare bryter mot avtalet

Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet få betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, alltså får man betala lika mycket pengar som den skada man orsakar kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mest effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som lidit skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren brutit mot avtalet.

Varför inte använda mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på aktieägaravtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt och dina delägarens förhållanden. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys aktieägaravtalet utifrån era förhållanden och vad som är bäst för ert bolag.

Aktieägaravtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. Vid ett telefonmöte får du gå igenom ert bolags situation och de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter ett förslag till avtal som ni kan gå igenom på ert håll i lugn och ro. Önskar ni sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset. Vi rekommenderar alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden. 

2995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.