Därför bör alla skriva ett testamente

Även i de bästa familjer kan arvstvister uppstå när någon går bort. För att undvika sådana uppslitande konflikter för dina nära och kära så är ett testamente en bra lösning. Då kan du vara säker på att dina vilja följs efter din bortgång.
Idag är det vanligt att vi under vår livstid ingår nya äktenskap efter skilsmässa och att barn från tidigare äktenskap finns med i bilden. Det har lett till problematiska arvsskiften och att antalet arvstvister har ökat.Det är lätt att tro att äkta makar alltid ärver varandra efter den enes bortgång, men det stämmer inte alltid. Särkullbarn har precis som gemensamma barn rätt att få ut sin del, och saknas det gemensamma barn ärver särkullbarnen allt efter att bodelning skett. Därför är det viktigt att du som vill säkra framtiden för din äkta hälft upprättar ett testamente där det framgår vad du vill ska ske med dina tillgångar när du gått bort. Testamente är även viktigt för de par som är sambor, för även om ni haft ett 20 år långt förhållande har inte din partner någon legal arvsrätt.

Våra jurister hjälper dig svara på dina frågor och funderingar. Ring oss direkt på telefon 0771 24 00 24.