Vilket anställningsavtal behöver du?

Ska du anställa personal? Att anställa innebär ofta ett ekonomiskt risktagande för arbetsgivaren. Viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren är att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen, och ser till att hålla sig inom lagen i sina överenskommelser. Ett bra anställningsavtal minimerar riskerna och reglerar lön, arbetstid, kollektivavtal, uppsägning och mycket mer.

Denna avtalstjänst gör det möjligt att på egen hand skriva ett heltäckande provanställningsavtal som är anpassat efter din situation och önskemål. Genom att steg för steg besvara en eller flera frågor utformar du innehållet i avtalet. Därefter får du det färdiga avtalet i PDF-format.

Vilken typ av anställningsavtal passar din situation? Vi erbjuder tre olika anställningsavtal – välj vilken typ av anställning du ska erbjuda den du anställer:

Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning (så kallad fast anställning) är den form av anställning som är huvudregeln enligt lag. En tillsvidareanställning innebär att arbetstagaren är anställd till dess att arbetstagaren inte längre behövs eller denne väljer att säga upp sig. Till skillnad mot provanställning krävs det saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd.

Läs mer om tillsvidareanställningsavtal

Provanställning

Arbetstagarens prestationsförmåga är ofta svårbedömd då denne inte fått visa prov på sin arbetskapacitet. En arbetsgivare kan i detta läge provanställa en arbetstagare. En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader.

Läs mer om provanstallningsavtal

Visstidsanställning

En visstidsanställning är en anställning som bara ska pågå en förutbestämd, begränsad tid. Visstidsanställningen får pågå i max två år, efter det övergår den automatiskt till tillsvidareanställning.

Läs mer om visstidsanställningsavtal