Att anställa personal

Ditt företag växer och du behöver anställa – grattis! Har man kommit så långt i sin företagsverksamhet att man har möjlighet att anställa personal har man kommit en god bit på vägen. Ett par saker är kloka att tänka på och ta ställning till i samband med att anställa personal till företaget.

När man ska ha anställda i sin verksamhet måste man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för utbetalda löner, lämna kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

Arbetsgivaravgiften ligger på drygt 31 % av de löner och förmåner som man betalat ut som ersättning för utfört arbete i form av lön. Det betyder att har du betalat ut lön om 1000 kronor ska du i regel dessutom betala cirka 310 kronor i arbetsgivaravgifter. Men arbetsgivaravgiften är endast en av de sociala avgifterna en arbetsgivare har att betala. Man har även att betala en egenavgift som är företagarens personliga socialavgifter och som ska täcka bland annat arbetsskadeavgift och sjukförsäkringsavgift.

Skatteavdrag ska man som arbetsgivare alltid göra på den lön man betalar ut om inte lönemottagaren har en F- skattesedel att visa upp och så länge ersättningen till personen är minst 1000 kronor per år. På Skatteverkets hemsida kan du lätt ta reda på vilket sätt skatteavdraget ska göras på. Lönemottagaren har en rättighet att skriftligen bli upplyst om hur mycket som dragits av för skatt.

Vad gäller kontrolluppgifter ska dessa för varje kalenderår inlämnas till Skatteverket, senast den 31 januari året efter kalenderåret. På Skatteverkets hemsida finns det blanketter att ladda ner. De flesta arbetsgivare ska använda den vanliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300). I dessa anges bl.a. avdragen skatt, kontant bruttolön, förmåner m.m. Kontrolluppgifter som arbetsgivaren lämnar om arbetstagarens inkomster ligger till grund bland annat för dennes inkomsttaxering och har därför stor betydelse.

Läs mer om tillsvidareavtal