Botboten hjälper dig att reklamera

Gratis hjälp att reklamera en vara
Vad är det som ska reklameras?
Reklamationer av varor till följd av konkurs, rättsligt fel, samt tvist omfattas inte av reklamationshjälpen. Fodringar, aktier, eller andra värdepapper samt försäkringar faller också utanför reklamationshjälpens tillämpningsområde.