Skapa konto
Logga in

Är du gift eller ska du att gifta dig?


Med ett äktenskapsförord, eller kärlekens avtal som vi kallar det, behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter och kan istället ägna er åt kärleken fullt ut.

Skriv äktenskapsförord

Allt eller vissa saker?

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du och din partner bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på att man kan välja att antingen specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning eller bestämma att var och en ska behålla sitt. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast viss egendom ska vara enskild och därmed inte delas vid en skilsmässa. Till exempel en viss tavla eller ett smycke som gått i släkten i generationer.

Registreringskrav!


En förutsättning för att ni ska kunna skriva äktenskapsförord är att ni är överens, eftersom äktenskapsförordet måste skrivas under av er båda. Äktenskapsförordet måste även registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Egenföretagare? Trygga det du har byggt upp

Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

I ett kompanjonsavtal kan ni avtala om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så sätt kan ni försäkra er om att en delägares före detta partner inte kommer in i bolaget till följd av en skilsmässa.

Giftorätten omfattar ALLT

Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Äktenskapsförord passar inte alla


Att helt avtala bort giftorätten passar inte alla. Tänk på att utgå från just er situation och fundera på hur ni vill ha det utifrån era förutsättningar.

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till er e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående äktenskapförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.

Skriv äktenskapsförord