Viktigt att veta vid separation

En separation är aldrig lätt och även juridiken kring den kan verka snårig. Hur delar man upp egendomen? Vad händer med era lån och vem har rätt till vad? Här reder vi ut vad som gäller.


Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter separationen och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Det är med andra ord viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Bodelning betyder att du och din partner delar upp egendomen mellan er i samband med en separation. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att till exempel ta nya bolån. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till separationen eftersom det annars finns möjlighet att kräva bodelning långt i efterhand. 

Detta gäller vid separation mellan gifta

Alla era tillgångar ska tas upp i bodelningsavtalet. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåvobrev. Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder som är kopplade till den. Det är sedan överskottet ni delar på; inte skulder och lån. 

Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också ta över bolånet om det finns ett sådant. Det är i så fall viktigt att du får godkännande från banken innan bodelningsavtalet skrivs på. 

Innan bodelningen har ni rätt att ta undan kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i bodelningen. Egendom som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen ska inte ingå i bodelningen. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom bodelning annars kan begäras flera år i efterhand. 

Detta gäller vid separation mellan sambor

Det är endast samboegendom och skulder som är kopplade till den som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (möbler, husgeråd och elektronikprylar) som köpts för att användas gemensamt under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte. Inte heller fritidshus, bilar och pengar på sparkonton är samboegendom. 

Som huvudregel gäller att bodelning kan göras så snart samboförhållandet upphört och upp till ett år efter det. Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när ni flyttat isär. Många måste dock bodela innan de flyttar isär på grund av att banken i regel kräver ett bodelningsavtal för att nya bolån ska beviljas. Om ni behöver bodela innan ni flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt, ytterligare en gång, efter utflyttningen.

Om det har gått mer än ett år sedan ni flyttade isär går det inte längre att begära bodelning.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er. 

Onlineverktyget hjälper er att lista era tillgångar och skulder samt räkna ut giftorättsandelen. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till din e-post. 

Vill ni veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på 0771-24 00 24.


Läs mer och skriv bodelningsavtal