Skriv gratis hyresavtal hela februari!

Glöm felaktiga mallar på nätet och trygga ditt boende med ett juridiskt korrekt avtal, hos oss skriver du hyresavtal anpassat efter just din situation. Eftersom efterfrågan varit så stor bjuder vi på hyresavtal även i februari.

När behöver man ett hyresavtal?


Du behöver ett hyresavtal när du ska hyra ut din bostad eller ett rum i din bostad. Hyreslagen och Lagen om uthyrning av egenägd bostad är de två lagar som uthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt lyder under.

Varför är det viktigt med ett hyresavtal?

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand blir allt vanligare och det är många som är intresserade av ett andrahandskontrakt. Men om du inte ser upp kan det bli en både kostsam och tråkig historia. Hur går det då att undvika? Jo, med ett hyresavtal.

Det finns givetvis lagar som styr vad en hyresgäst och en hyresvärd får och kan göra. Men lagarna omfattar inte alla situationer och många gånger kan ni som avtalsparter komma överens om mer förmånliga villkor. Ett hyresavtal är också ett tydligt och rättvist sätt att kommunicera vad som ska gälla mellan er, något som ni båda kommer uppskatta om det uppstår frågetecken kring något. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord.

Vad är egentligen en skälig hyra?

Det finns som sagt två lagar gällande uthyrning, den så kallade hyreslagen samt lagen om uthyrning av egen bostad. Skälig hyra för uthyrning av egenägd bostad räknas ut på följande sätt:

En skälig hyra för bostadsrätt motsvarar en rimlig avkastning i förhållande till bostadens marknadsvärde per år, utöver avgiften. För närvarande är riktvärdet 4 %.

Exempel: en lägenhet som är värd 1 000 000 kronor med en månadsavgift om 1000 kronor: 1 000 000 x 0.04/12 +1 000 = månadshyran blir 4 333 kronor

Uthyrning av hyreslägenhet ska däremot följa hyreslagens regler, en andrahandsuthyrare får i regel inte ta ut mer i hyra än vad han eller hon själv betalar i hyra. Om lägenheten hyrs ut möblerad får ett hyrespåslag göras med omkring 10-15%.

Vad gäller uppsägningstid för hyres- och bostadsrätt?

Bra att veta när det gäller hyreslägenhet är att hyresgästen alltid får säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid. Hyresvärden är däremot normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden, om hyresavtalet löper på bestämd tid.

När det gäller bostadsrätt får hyresgästen alltid säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Även detta gäller oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid.

Vad innebär besittningsskydd?

Besittningsskyddet gäller främst för hyresrätt och inträder efter två års sammanhängande andrahandsuthyrning av bostadshyreslägenhet. Det innebär att hyresgästen inte automatiskt är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen. Ska uthyrningen pågå längre tid än två år i följd kan det därför vara lämpligt att upprätta ett särskilt avtal om man inte vill att besittningsskyddet ska gälla. Detta avtal kan behöva godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Det är viktigt att noggrant kontrollera vad som gäller i just ditt fall.

Skriv hyresavtal

Glöm felaktiga mallar på nätet och trygga ditt boende med ett juridiskt korrekt avtal, hos oss skriver du hyresavtal anpassat efter just din situation.


Skriv hyresavtal för hyresrätt


Skriv hyresavtal för egenägd bostad