Aktieöverlåtelseavtal

Avtal vid överlåtelse av aktier i onoterade aktiebolag
7 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Undvik överraskningar och oklarheter kring aktieöverlåtelsen.
Klargör vad som ingår och vilka garantier som ska gälla.
Juridiskt korrekt aktieöverlåtelseavtal anpassat efter företagets unika situation.

Ett aktieöverlåteleseavtal ska innehålla viktiga punkter för både köpare och säljare när aktier i ett onoterat bolag ska överlåtas.

Köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske, samt de skyldigheter säljare och köpare har är viktiga att ha med för att säkerställa att båda parter är överens om innehållet i affären.

Innan avtalet utformas ska köparen få  möjlighet att granska företaget där aktier ska förvärvas. En sådan bolagsbesiktning, en sk due dilligence, kan omfatta både finansiella och juridiska frågeställningar samt analyser av personal, produkter och tjänster. Det är även vanligt att reglera vad som ska hända om säljaren inte uppfyller sina garantiåtaganden, till exempel att det ska bli prisavdrag eller om köpet till och med kan gå tillbaka.

Gäller det överlåtelse av hela bolaget skriver du ett företagsöverlåtelseavtal.


När aktier i ett bolag förvärvas, är det viktigt att granska bolagets redovisning och alla förpliktelser som bolaget eventuellt har. 

Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden, civila- eller skatterättsliga processer med mera. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att tidigare ägare lämnar omfattande garantier på vad bolaget har för förpliktelser. 

Köparen riskerar annars att få stå för kostnader som uppstått innan transaktionen genomfördes. Vid en aktieöverlåtelse övertar köparen automatiskt samtliga bolagets avtal såvida inte parterna avtalat om annat.

Vid en aktieöverlåtelse brukar ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, vilket är att rekommendera för att säkerställa att bägge parter förstår omfattningen och innebörden av överlåtelsen.

Efter en överlåtelse ska även de nya ägarförhållandena anmälas till Skatteverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.


En företagsöverlåtelse innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen.

Detta innebär att det vid aktieöverlåtelse blir viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar omfattande garantier avseende företagets förpliktelser.

Frågor och svar om aktieöverlåtelseavtal
När är det viktigt med ett aktieöverlåtelseavtal?

Vi rekommenderar att man alltid skriver ett aktieöverlåtelseavtal för att säkerställa att både köpare och säljare är överens om alla villkor.

Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?

Företag av alla former som aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag kan köpa aktier i ett bolag men även privatpersoner.


Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.


Vad ingår i en aktieöverlåtelse?

Om inte annat anges följer alla tillgångar, skulder och ingångna avtal med. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde innan nya ägaren tar över och personalens anställningsavtal brukar fortsätta gälla.


Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?

En viktig del i avtalsförhandlingarna brukar fokuseras på säljarens garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Vidare bör avtalet reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister.  Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?