Allmänna villkor

Allmänna villkor anpassade för just er verksamhet
Från 9 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Tydliga allmänna villkor effektiviserar er verksamhet.
Förtydligar för dina kunder vad de kan förvänta sig.
Undvik missförstånd och oklarheter.


Med allmänna villkor anpassade för ditt företags samarbeten uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet, dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor.

Du sparar även tid jämfört med att skriva olika avtal för varje kund som köper liknande tjänster.

Vanligtvis skiljer sig allmänna villkor åt beroende på om det gäller business-2-business eller business-2-consumer. Vilken typ av verksamhet företaget bedriver har naturligtvis också stor påverkan på hur de allmänna villkoren bör skrivas.

När du skriver allmänna villkor hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Allmänna villkor är som namnet antyder villkor som ett företag generellt tillämpar. I stället för att varje avtal som skrivs med kunder innehåller alla villkor så hänvisas i stället till de gällande aktuella villkoren.

Med allmänna villkor kan avtalen med kunder begränsas till det som är specifikt för varje kund och affär. Ni slipper formulera och upprepa sådant som ska gälla generellt för era kunder.

Du får en bättre överblick över vilka villkor ni tillämpar när de är samlade i allmänna villkor än om de ska skrivas separat i varje avtal.

En viktig anledning är även att lagar stiftas för att gälla i många olika sammanhang och situationer. Genom att anpassa allmänna villkor till er verksamhet blir det tydligt vad som gäller för era kunder och affärer.  Många missförstånd kan därför undvikas.

När du utformar allmänna villkor är det avgörande att de verkligen anpassas till er verksamhet så det blir tydligt både internt och externt vad som gäller i olika situationer.

Frågor och svar om allmänna villkor
Måste man ha allmänna villkor?

Det är inget lagstadgat krav men för att undvika en tillämpning av lagar som inte är specifikt anpassade efter din typ av verksamhet är det oftast en bra idé att utforma allmänna villkor som ska gälla för dina kunder och samarbeten.

Ersätter de allmänna villkoren andra avtal jag brukar upprätta med mina kunder?

Allmänna villkor som är korrekt utformade kan ersätta vissa avtal men mer specifika avtalsvillkor kan fortfarande behöva regleras separat i till exempel en orderbekräftelse eller ett samarbetsavtal.

Genom att upprätta allmänna villkor undviker du dock onödigt merarbete i många avtalssituationer.


Varför kan jag inte bara ta något annat företags allmänna villkor?

Allmänna villkor bör alltid anpassas efter din specifika verksamhet. Det är stor skillnad på allmänna villkor beroende på vilken typ av företag du driver. Ett konsultföretag som säljer tjänster till andra företag ser annorlunda ut jämfört med ett förtag som säljer produkter via en webb-butik.

Vi hjälper dig därför att utforma allmänna villkor som är specifikt utformade efter just ditt företags situation.