Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.

1 995kr

Exklusive moms

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför anställningsavtal?

Anställningsavtalet skapar trygghet både för arbetsgivare och arbetstagare. Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Anställningsavtal

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.

Det finns flera olika anställningsformer (prov- visstids- och tillsvidareanställning) och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar.

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol.

Skriv online

Frågor och svar

Vilka regler ska man tänka på när det gäller anställning.

Om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får du inte skriva ett anställningsavtal som avviker från det. I kollektivavtalet finns ofta strängare regler än dem i lag. 

Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. 

Skriv anställningsavtal online

Vad händer om ett anställningsavtal inte följer bestämmelser?

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1 995kr

Exklusive moms

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.