Skapa konto
Logga in

Arvskifte

Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Från 4 990 kr
Låt oss ta hand om hela processen
Tryggt, enkelt och tillgängligt
Kontakt via telefon- eller videomöte

När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behöver ni upprätta en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper.

Låt en av våra jurister ta hand om hela processen, de är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. 

När du upprättar en arvskifteshandling hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet (dödsbodelägarna). När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet.

Det finns ingen tidsbegränsning för när ett arvskifte ska göras. Finns det däremot en lantbruksenhet måste arvskiftet upprättas och signeras senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade. 

Arvskiftet ska inte registreras någonstans men fungerar som en fångeshandling. Det innebär att arvskiftet exempelvis skickas till Lantmäteriet för att ändra en lagfart och visas för banken för att avsluta den avlidnes bankkonton. 

I arvskiftet ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ägarbyte av något slag inkluderas (såsom bankmedel, fastigheter och värdepapper). Lösöre såsom möbler, husgeråd och prydnadssaker delas ofta upp i godo mellan de som ska dela på arvet. 

1. När ni ska fördela tillgångarna i dödsboet och har en registrerad bouppteckning kan ni boka ett möte med en av våra jurister via telefon eller videosamtal. Under första mötet ställer vi frågor för att få den information vi behöver om dödsboet; hur många arvingar ni är, vilken familjerelation ni har mm. Det går bra att ha mötet med endast en av arvtagarna, men ni kan även vara flera som deltar.

2. Därefter får vi en kopia av bouppteckningen från er, alternativt begär vi ut den från Skatteverket. Om det finns ett testamente eller gåvobrev med villkor om förskott på arv från den avlidna går vi även igenom dessa handlingar. När vi sett över handlingarna och fått en klar bild över dödsboet hålls ett andra möte.

3. Vi upprättar därefter arvskifteshandlingen som skickas till er per e-post. Om ni har ändrat er gällande något, eller vill göra en justering, så ingår en ändring inom 14 dagar i det fasta priset. När ni är nöjda med arvskiftet signerar ni och handlingen är då juridiskt bindande. Då har ni möjlighet att föra över pengar från bankkonton, ansöka om lagfart mm.