Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal
Från 2 990 kr
exklusive moms

Skriv avtalsgranskning online

BOKA HÄR >>

Förtydligar för dig och ditt företag vad avtalet innebär.
Undviker missförstånd och oklarheter.
Möjliggör väl avvägda affärsbeslut.

I många situationer får ditt företag avtalsförslag som binder företaget i större eller mindre omfattning. I vissa fall kan avtalen få stora negativa konsekvenser om något går fel.

Genom en granskning av dina avtal tydliggörs vilka riskerna är och vilka konsekvenser avtalen kan få. Du har därmed lättare att fatta rätt affärsbeslut om det är värt att skriva under avtalet, alternativt kräva en omförhandling av vissa delar.

När du gör en granskning av dina avtal hos oss får du en kvalificerad bedömning av vilka risker eller oklarheter som finns i det aktuella avtalet. Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Avtal kan variera mycket i omfattning och vi har därför ett frånpris på denna tjänst. Du får alltid en offert med ett fast pris att ta ställning till på just det avtal du vill ha hjälp med att granska.

Vid en granskning går vi tillsammans igenom det avtal du och ditt företag har och ser om avtalet är väl balanserat.

Vi belyser vilka punkter som är oklara eller kan få negativa effekter för er verksamhet. 

Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Mänga företag känner tveksamhet när de ska teckna omfattande avtal som ofta tillhandahålls av en betydligt större aktör. Det kan vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget om avtalet tecknas. Ibland gynnar avtalet den utfärdande parten i så stor utsträckning att ni bör omförhandla avtalet eller kanske t o m avstå från affären eller uppdraget.

Genom en granskning av avtalet får du ett bra underlag för att värdera riskerna för ditt företag och kan sedan ta ställning till hur ni ska agera.

I många avtalssituationer är det flera avtal som gäller mellan parterna, tex standardavtal, allmänna villkor och olika policys, och det är av stor vikt att man läser igenom dessa för att förstå hela innebörden av avtalsförhållandet. Risken är annars att man blir bunden av något man inte kände till.

Vi gör en bedömning av omfattningen på arbetet och mailar dig en offert med ett fast pris. 

Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Du bokar in en tid med en av våra företagsjurister på 0771-24 00 24 och skickar in det aktuella avtalet.

Vid telefonmötet diskuterar vi tillsammans avtalet och dess konsekvenser. Efter mötet får du en skriftlig sammanfattning med våra erfarna juristers råd om vad du bör tänka på eller eventuellt ändra i avtalet.

Frågor och svar om avtalsgranskning
Jag har fått ett anställningsavtal men känner mig osäker på vissa villkor. Kan ni hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att förklara innebörden av villkoret men även föreslå en justering om så behövs.

Vad kan man göra om ett avtalsvillkor visar sig vara ofördelaktigt för mig och jag redan har skrivit under?

Om ett avtalsvillkor är oskäligt kan man i vissa fall begära att det jämkas och om motparten vägrar kan du vid en domstol ansöka om att avtalet ska jämkas. I vissa fall kan en domstol komma fram till att ett helt avtal ska upphöra att gälla.

Vi har ett befintligt avtal som vi redan skrivit under men vår verksamhet har ändrats och vi vet inte om avtalet passar oss länge?

När ett bolags förutsättningar och inriktning förändras kanske avtalet inte passar er verksamhet längre.

Vi kan då hjälpa er med att föreslå nya avtalsvillkor eller förändringar av befintliga. Vi kan naturligtvis även skriva ett nytt avtal om det behövs.