Bodelning under äktenskap

0kr

På 20 min skriver ni ett juridiskt korrekt bodelningsavtal

Skriv online

Varför bodelning under äktenskap?

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Bodelning under äktenskap

Skriv online

Frågor och svar

Varför behöver ni ett bodelningsavtal?

Det kan finnas flera skäl till att bodela under äktenskapet. En anledning kan vara att ni av rättviseskäl vill överföra egendom mellan er.

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning.

Ni kan om ni vill frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att ta med enskild egendom som annars inte ska ingå i bodelningen.

För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder som belastar bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering.

Skriv ett bodelningsavtal online

När är det bättre att skriva ett gåvobrev än ett bodelningsavtal?

Om du vill överlåta egendom eller del av egendom till din make eller maka, kan överlåtelsen ske genom antingen ett bodelningsavtal eller gåvobrev.

Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom ett gåvobrev. Är det så att det finns lån som också ska övertas överstigande 85 % av tidigare års taxeringsvärde kan dock stämpelskatt utgå, varför det är bättre att göra en bodelning under pågående äktenskap. Stämpelskattesatsen för fysiska personer är 1,5 % av köpeskillingen.

Vill ni överlåta flera tillgångar, dela upp lån eller på annat sätt omfördela äganderätt och ekonomi kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. Men är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast med ett gåvobrev.

Är ni osäkra på vilket avtal det är ni behöver är ni alltid välkomna att prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24.

Skriv ett bodelningsavtal online

Kan en av makarna begära bodelning under pågående äktenskap?

Till skillnad från vad som gäller vid skilsmässa, måste makarna vid bodelning under äktenskapet vara överens, inte bara om att bodelning ska ske, utan också om hur egendomen ska fördelas. Ena maken kan inte tvinga fram bodelning under äktenskapet.

Vad händer vid en eventuell skilsmässa om vi redan har bodelat under äktenskapet?

Om makarna har bodelat under äktenskapet och senare skiljer sig, får de bodela en gång till i samband med äktenskapsskillnaden. Formellt behövs det inte om all egendom är enskild genom äktenskapsförord, men ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att bevilja lån.

Vad kan ingå i bodelningsavtalet?

Det vanligaste är att makar vill ändra på ägandet till bostaden eller fritidshuset, där det ofta är en make som står som ensam ägare.

Det kan också vara fråga om att en av makarna har ägodelar som är enskild egendom som man vill ska ingå i giftorätten.

Skriv ett bodelningsavtal online

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

0kr

På 20 min skriver ni ett juridiskt korrekt bodelningsavtal

Skriv online

Bodelning under äktenskap