Bodelningsavtal Sambo

Dela era tillgångar och skulder vid en separation

5990 Kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Dela upp egendomen mellan er, enkelt och tryggt.
Vårt verktyg hjälper er att räkna ut vem som ska ha vad.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

En separation är aldrig lätt och även juridiken kring den kan verka snårig. En viktig del är att värdera och dela upp tillgångarna mellan er, det gör man i ett bodelningsavtal. Genom vårt webb-verktyg får ni hjälp att räkna ut vem som har rätt till vad och vilken egendom som ska ingå i bodelningen.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett bodelningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Vid en separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar.

Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte.

Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationen, det finns möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter att du och din sambo har separerat och flyttat isär.

När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen utgår man ifrån vilken samboegendom och vilka skulder som existerade den dag då samboförhållandet upphörde. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt.

Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning.

Detsamma gäller de kostnader som normalt uppstår i samband med en bostadsförsäljning, t ex mäklararvode och reavinstskatt. Eftersom bodelningen inte utlöser någon reavinstskatt är det något som den som bor kvar bör bli kompenserad för av den andra parten.

Det innebär bland annat att ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och att det finns risk att banken inte godkänner att ni var för sig upptar nya lån för att t.ex. skaffa ny bostad. Dessutom kvarstår rätten att begära bodelning ett år från det att ni flyttade isär. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Nej det måste man inte. Det räcker med att ange att man gjort upp i godo vad gäller mindre saker.

Så här funkar det: Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du själv ett juridiskt korrekt bodelningsavtal när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Vill du veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Frågor och svar om bodelningsavtal
Bodelningsavtal vid separation för sambor

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det är viktigt även när sambor ska separera. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation. 

Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationen, det finns möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter att du och din sambo har separerat och flyttat isär. 

Kan en sambo begära att bodelning ska göras en längre tid efter separationen?

Möjlighet att begära bodelning för sambor kvarstår upp till ett år efter att du och din sambo separerat och flyttat isär. 

Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns möjlighet för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt.

När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider ska det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon få rätt att överta den. Men om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det är dock vanligt att hyresvärden godkänner den efterlevande sambon som hyresgäst, men det skiljer sig mellan hyresvärdar. Det finns också en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar, om domstolen anser detta vara skäligt

Det finns ingen lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att ärva sin sambo krävs det att man har skrivit ett testamente


När kan man bodela som sambo?

Som huvudregel gäller att bodelning kan göras så snart samboförhållandet har upphört och upp till ett år efter denna tidpunkt. 
Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när parterna flyttat isär. Om det har gått mer än ett år sedan parterna flyttade isär går det inte längre att begära bodelning.
Många måste dock bodela innan de faktiskt flyttat isär av den anledningen att banken i regel kräver att ett bodelningsavtal visas upp för att de ska bevilja nya bolån. Utan ett nytt bolån är det många gånger svårt att ordna en ny bostad. Om ni behöver bodela innan ni faktiskt flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt, ytterligare en gång, efter utflyttningen.
Beroende på er situation kanske ni har skrivit något avtal som kan ha betydelse vid bodelningen eller som ni bör ändra. Här är två vanliga avtal mellan sambor:
Testamente
Fullmakt

Vad är en bodelning?

Bodelning innebär kortfattat att sambor eller makar delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en separation eller skilsmässa, eftersom man då måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad. 

 
Det finns även möjlighet för äkta makar att upprätta ett bodelningsavtal, under pågående äktenskap, till exempel för att flytta över tillgångar eller ägarandelar i bostaden till den andra parten. Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Vi rekommenderar här att ni först diskuterar med våra jurister för att väga för- och nackdelar mot varandra.

Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering. 

Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?

För sambor som separerar så gäller det att uppskovet stannar i bostaden (om man inte väljer att realisera det förstås), Detta betyder att den sambon som bor kvar och därmed tar över bostaden även tar över uppskovet. Den sambon som blir utköpt bör därför i regel kompensera den sambo som bor kvar med uppskovsbeloppet. Detta på samma sätt som att man kompenserar för framtida reavinstskatt.

Varför ska man inte använda mallar när man ska skriva ett bodelningsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur bodelningsavtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i ditt bodelningsavtal. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett bodelningsavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Vad ska tas upp i bodelningen när man separerar från sambo?

Det är endast samboegendom och skulder som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (möbler och husgeråd) som köpts för att användas gemensamt under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte. Inte heller fritidshus, bilar och pengar på parternas sparkonton är samboegendom. När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå utgår man från vilken samboegendom och vilka skulder kopplade till den som existerade den dag då samboförhållandet upphörde.

Kan sambor själva bestämma hur stor kompensationen ska vara i en bodelning?

Sambolagens regler om bodelning är dispositiva och går att avtala bort. Samborna kan därför komma överens om att ingen eller en annan kompensation ska utgå mellan dem än den lagen föreskriver. Om en sambo ger bort mycket av det han eller hon har rätt till enligt lag och det är till nackdel för andra som han är skyldig pengar kan dock bodelningen komma att återgå.


Vem har rätt att få vad i en bodelning när man är sambo?

Som huvudregel behåller vardera sambo sin egendom vid bodelningen. Den som har mest egendom bestämmer vad som ska utges till den andra. Istället för att ge viss egendom som kompensation till den andra parten kan motsvarande värde utges i pengar.

Den sambon som bäst behöver bostaden har dock rätt att få denna på sin lott. Detta förutsätter att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.


Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?

När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen utgår man ifrån vilken samboegendom och vilka skulder som existerade den dag då samboförhållandet upphörde. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt.

Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning. Om det finns en oskattad vinst i egendomen ska den räknas av från värdet. Detsamma gäller de försäljningskostnader som normalt uppstår i samband med en bostadsförsäljning.

Måste man ta med alla småsaker i bodelningsavtalet?

Nej det måste man inte. Det räcker med att ange att man gjort upp i godo vad gäller mindre saker.