Framtidsfullmakt

Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
995 kr
Ett alternativ till god man och förvaltare
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig när du inte längre själv kan göra det
Tryggt, enkelt och tillgängligt

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet.  

En framtidsfullmakt är en fullmakt som låter någon annan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare. 

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver en framtidsfullmakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård. 

Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft och det är vid den tidpunkt då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla. 

Som en extra trygghet behöver du identifiera dig med Mobilt BankID innan fullmakten färdigställs. Detta för att säkerställa att du som skriver framtidsfullmakten faktiskt är den du utger dig för att vara. 

Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som skickas direkt till dig via e-post. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. 

Frågor och svar om framtidsfullmakt
Behöver man alltid en framtidsfullmakt?

Nej, i vissa fall kan dina anhöriga med stöd av lag, i begränsad omfattning hantera vissa ekonomiska angelägenheter åt dig, om det är uppenbart att du inte längre själv klarar av att sköta dem till exempel på grund av sjukdom. Detta kallas för anhörigbehörighet. Notera dock att denna behörighet alltså inte omfattar personliga angelägenheter. Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag etc.

Hur upphör en framtidsfullmakt att gälla?

Fullmakten kan enligt lag alltid återkallas av fullmaktsgivaren. Överförmyndaren kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas om fullmaktshavaren inte tar till vara fullmaktsgivarens intressen. Fullmakten gäller inte heller om godmanskap eller förvaltarskap har anordnats för fullmaktsgivaren. En granskare har även rätt att återkalla fullmakten om detta framgår av fullmakten.

Vad händer om fullmaktsgivaren dör, går i konkurs eller får förvaltare?

Om fullmaktsgivaren avlider fortsätter framtidsfullmakten att gälla om inget annat angivits i fullmakten. Om fullmaktsgivaren går i konkurs blir fullmakten ogiltig från och med konkursbeslutet. Om fullmaktsgivaren får förvaltare har fullmaktshavaren rätt att använda fullmakten så mycket som behövs för att skydda fullmaktsgivaren.

Vad kan en framtidsfullmakt gälla?

Du som fullmaktsgivare kan själv bestämma vad framtidsfullmakten ska gälla. Exempelvis att betala räkningar, hyra, eller hantering av bankärenden. 

Vem får lov att upprätta en framtidsfullmakt?

Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter.