Framtidsfullmakt

Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
3 990 kr
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig när du inte längre själv kan göra det
En av våra jurister upprättar framtidsfullmakten via telefon- eller videomöte
Tryggt, enkelt och tillgängligt

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet.  

En framtidsfullmakt är en fullmakt som låter någon annan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare. 

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård. 

Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft och det är vid den tidpunkt då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla. 

Klicka på boka-knappen och skriv in dina kontaktuppgifter, så kontaktar en av våra jurister dig och bokar in ett första telefonmöte. Du kan även ringa direkt till oss på telefon 0771- 24 00 24. 

Under telefonmötet går du tillsammans med juristen igenom ditt specifika ärende. När vi fått den information vi behöver skapar vi framtidsfullmakten som sedan skickas till dig via e-post. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.