Fullmakt för företag

När någon ska göra något i företagets namn
995 kr
exklusive moms

BÖRJA HÄR >>

Skriv fullmakt online


På 10 MIN KAN DU SKRIVA EN JURIDISKT KORREKT FULLMAKT
Juridiskt korrekt fullmakt anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
En fullmakt ger en rättighet för en person att handla (till exempel genomföra ett köp, ingå avtal, företräda) för någon annans räkning. Oftast är det en skriftlig handling men detta är inget krav för att den ska vara giltig utan den kan också vara muntlig.

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person. Om fullmäktige inte ska handla i eget namn utan för någon annans räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns någon fullmaktsgivare.

Muntlig fullmakt består vanligtvis endast av ett meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen om att en fullmäktig kommer att handla i dennes namn. Den kan även bestå av instruktioner från fullmaktsgivaren till fullmäktige och den utomstående. Fullmakt kan också uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd, så kallade ställningsfullmakter.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett fullmakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om fullmakt
Hur länge gäller fullmakten?

Har man inte uttryckt någon begränsning gäller en rättegångsfullmakt i alla instanser(t.ex. tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) eller till dess att fullmaktsgivaren tar tillbaka fullmakten.

Vilka ärenden kan man använda fullmakt för?

En fullmakt kan användas till alla möjliga typer av ärenden; allt från inköp till företaget till att företräda företaget vid möten eller stämmor.

Är man tvungen att acceptera en fullmakt?

Motparten är inte tvungen att acceptera någon med fullmakt i stället för personen denne företräder. Har man en skriftlig fullmakt ger det dock ett seriöst intryck och brukar generellt accepteras.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en rättighet för en person att handla (till exempel genomföra ett köp, ingå avtal, företräda) för någon annans räkning. Oftast är det en skriftlig handling men detta är inget krav för att den ska vara giltig utan den kan också vara muntlig.

När behövs en fullmakt?

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person. Om fullmäktige inte ska handla i eget namn utan för någon annans räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns någon fullmaktsgivare. Muntlig fullmakt består vanligtvis endast av ett meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen om att en fullmäktig kommer att handla i dennes namn. Den kan även bestå av instruktioner från fullmaktsgivaren till fullmäktige och den utomstående. Fullmakt kan också uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd, så kallade ställningsfullmakter.

Vad ska det stå i fullmakten?

Vilka handlingar fullmäktigen har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn ska stå i fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda fullmaktsgivaren i rätten som ett ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag, köp eller ärende (begränsad fullmakt), eller en generell fullmakt som låter fullmäktigen handla i fullmaktsgivarens namn oavsett fråga och ärende. Inom företag är det också vanligt med något som kallas ställningsfullmakt. Detta är en fullmakt som uppkommer utan något skriftligt fullmaktsdokument eller muntlig instruktion – fullmakten uppstår underförstått eller uttryckligen genom anställningen, d.v.s. att det ingår i den anställdes arbetsuppgifter att göra vissa saker för arbetsgivarens räkning utan att en fullmakt måste ges ut av arbetsgivaren.

Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?

De handlingar som står i fullmakten kallas fullmäktiges behörighet. Denna visas upp för den utomstående personen som själv kan se den skriftliga fullmakten och får då nys om vilka handlingar fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning. Befogenhet är instruktioner som fullmaktsgivaren gett fullmäktige och som inte står i själva fullmakten (t.ex. ett maximipris för det fall fullmäktige ska förhandla om pris med den utomstående personen). Sådan information den utomstående personen inte något om, eftersom den inte finns inskriven i fullmakten. I många fall kan det vara en bra idé för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmäktiges befogenhet, till exempel genom att bestämma att ett visst pris ska vara det absolut högsta fullmäktige får bjuda eller att fullmäktige endast får sälja något till ett visst lägsta pris.