Fullmakt för företag

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person.

Om fullmäktige ska handla för företagets räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns en fullmaktsgivare.

995kr

Exklusive moms

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt fullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför fullmakt för företag?

En skriftlig fullmakt tydliggör vilka rättigheter en fullmaktsgivare har givit en fullmäktige.

Den som ska handla för någon annans räkning behöver oftast kunna visa denna fullmakt för att motparten ska vara säker på giltigheten.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.En fullmakt kan handla om i princip vad som helst. Fullmakten kan innebära allt från rätt att köpa en bil till rätt att ta ett lån eller sälja en fastighet, för någon annans räkning.

Det är fullmaktsgivaren själv som sätter de yttre gränserna för fullmakten (d.v.s. fullmäktiges behörighet) och dessa bestäms givetvis utifrån det uppdrag fullmaktsgivaren behöver få utfört.

Skriv online

Frågor och svar

Vad menas med behörighet och befogenhet?

De handlingar som står i fullmakten kallas fullmäktiges behörighet. Denna visas upp för den utomstående personen som själv kan se den skriftliga fullmakten och får då reda på vilka handlingar fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning.

Befogenhet är instruktioner som fullmaktsgivaren gett fullmäktige och som inte står i själva fullmakten (t.ex. ett maximipris för det fall fullmäktige ska förhandla om pris med den utomstående personen). Sådan information vet den utomstående personen inte något om, eftersom den inte finns inskriven i fullmakten. 

I många fall kan det vara en bra idé för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmäktiges befogenhet, till exempel genom att bestämma att ett visst pris ska vara det absolut högsta fullmäktige får bjuda eller att fullmäktige endast får sälja något till ett visst lägsta pris.

Skriv fullmakt online

Vad vill du att den utomstående ska känna till om ärendets gränser?

Eftersom den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående bör man fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte.

Vissa saker vill man ge instruktioner om utan att motparten känner till dem, det kan till exempel vara ett maximipris i en viss affär. Sådana instruktioner kan därför fullmaktsgivaren ge muntligen istället, bredvid den skriftliga fullmakten. 

Fundera därför igenom vad som ska vara öppet för motparten och vad som ska vara interna instruktioner som motparten inte får ta del av.

Skriv fullmakt online

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

995kr

Exklusive moms

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt fullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.