Gåvobrev Fastighet

Gåvobrev avseende fastighet upprättat av jurist
3 990 kr

BOKA HÄR >>

Skapar trygghet för både givare och mottagare
Krävs för att ändra ägandet av en fastighet
Upprätta enkelt ett gåvobrev avseende fastighet tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte

Ett gåvobrev behövs när du ska ge bort en fastighet eller när ägandet av en fastighet ska omfördelas. Gåvobrevet är en typ av överlåtelsehandling som krävs för att ändra ägandet av fastigheten. I gåvobrevet har du även möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för både givaren och mottagaren. 

Om du ska ge bort en fastighet eller del av en fastighet måste du skriva ett gåvobrev. Gåvobrevet behövs för att söka ny lagfart och därmed ändra ägandet av fastigheten. 

I gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för både givaren och mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att den inte kommer ingå i en eventuell framtida bodelning. I gåvobrevet kan du även skriva in villkor om nyttjanderätt och besluta om gåvan ska ses som förskott på arv. Huvudregeln är att en gåva av större värde till ditt barn ses som förskott på arv om inget gåvobrev finns skrivet som säger annorlunda. 

Ett gåvobrev avseende fastighet upprättat måste även signeras tillsammans med två utomstående vittnen över 15 år för att vara giltigt. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av grannar, vänner eller kollegor för att bevittna ert gåvobrev. 

Frågor och svar om gåvobrev
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?

Mottagaren av gåvan behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Mottagaren skickar sedan in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändringen. Lagfartsblanketten hittar du här 

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart. 

Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?

Ja, det är möjligt att uppställa ett villkor om livslång nyttjanderätt till fastighet. Detta är vanligt vid överlåtelse av fastighet från föräldrar till barn.

Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?

Ja, det är möjligt att i gåvohandlingen reglera villkor om att viss betalning ska utgå eller att ett visst betalningsansvar ska övergå. Viktigt att tänka på är dock att om ett vederlag (gäld eller betalningsansvar) uppgår till 85 % av fastighetens taxeringsvärde kommer förvärvet att ses som ett köp och det kommer därmed att utgå stämpelskatt.