Hyresavtal för kontorsplatser

När du ska hyra ut arbetsplatser
995 kr
exklusive moms

BÖRJA HÄR >>

Skriv hyresavtal online


På 15 min kan du skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal
Juridiskt korrekt hyresavtal anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Du har nytta av ett hyresavtal för kontorsplatser när du vill hyra ut en del av din lokal i form av arbetsplatser. Eftersom reglerna ser olika ut för bostadslägenheter och för lokaler är det viktigt att få med allt som krävs enligt lag.

Genom ett hyresavtalet säkrar du att du har rätt till överenskommen hyra och att lokalen lämnas i ett godtagbart skick.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett hyresavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Det är viktigt att i hyresavtalet reglera vad för slags service som ska ingå i hyresbeloppet. Det rör sig dels om tjänster som gäller hela lokalen, exempelvis uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp, samt annan service så som städning, bredband, receptionstjänster m.m.

När hyresgästen betalat depositionsavgiften kan parterna välja att kvittera mottagandet i hyresavtalet. Det innebär att när hyresvärden signerat den delen i avtalet blir den delen ett bevis, ett kvitto, på att depositionsavgift har mottagits.

Frågor och svar om hyresavtal
Vad borde jag ha med i avtalet?

I ett hyresavtal för kontorsplatser är det viktigt att reglera frågor gällande exakt vad som ingår i uthyrningen, antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som ska nyttja arbetsplatsen. Andra viktiga frågor är hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge arbetsplatsen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m. Om det i lokalen förekommer flera olika näringsverksamheter är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. En sådan bestämmelse skapar en skyldighet hos hyresgästen att inte utnyttja annans affärsinformation som kan förekomma på arbetsplatsen.

Vad ska ingå i hyran?

Det är viktigt att i hyresavtalet reglera om vad för slags service som ingår i hyresbeloppet. Det rör sig dels om tjänster som gäller hela lokalen, t.ex. uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp m.m. Samt annan service så som städning, bredband, receptionstjänster m.m.

Vad innebär det att kvittera en depositionsavgift?

När hyresgästen betalat depositionsavgiften kan parterna välja att kvittera mottagandet i hyresavtalet. Det innebär att när hyresvärden signerat den delen i avtalet blir den delen ett bevis, ett kvitto, på att depositionsavgift har mottagits.