Hyresavtal för kontorsplatser

I ett hyresavtal för kontorsplatser är det viktigt att reglera vad som ingår i uthyrningen, antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som får nyttja arbetsplatsen.

Andra viktiga frågor är hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge arbetsplatsen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m.

1 195kr

Exklusive moms

På 15 min kan du skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför hyresavtal för kontorsplatser?

Hyresavtalet säkerställer att båda parter är överens om vad som gäller för lokalhyran. I hyresavtalet kommer man överens om vad som ingår i hyran, hyresnivå och när hyran ska betalas.

Även villkor för uppsägning bör framgå tydligt för att skapa förutsägbarhet för både hyrestagare och hyresvärd.

Om det i lokalen förekommer flera olika näringsverksamheter är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Hyresavtal för kontorsplatser

När du hyr ut en del av lokalen i andra hand bör du vara försiktig och tänka på att du gentemot hyresvärden ansvarar för alla förpliktelser i hyreskontraktet och enligt hyreslagen även för andrahandshyresgästen.

Detta innebär bland annat att andrahandshyresgästens verksamhet måste hålla sig inom ramen för det som står i hyreskontraktet, till exempel kontor eller lager.

Skriv online

Frågor och svar

Vad ska ingå i hyran?

Det är viktigt att i hyresavtalet reglera vad för slags service som ska ingå i hyresbeloppet. Det rör sig dels om tjänster som gäller hela lokalen, exempelvis uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp, samt annan service så som städning, bredband, receptionstjänster m.m.

Vad innebär det att kvittera en depositionsavgift?

När hyresgästen betalat depositionsavgiften kan parterna välja att kvittera mottagandet i hyresavtalet. Det innebär att när hyresvärden signerat den delen i avtalet blir den delen ett bevis, ett kvitto, på att depositionsavgift har mottagits.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1 195kr

Exklusive moms

På 15 min kan du skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyresavtal för kontorsplatser

Om det i lokalen förekommer flera olika näringsverksamheter är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. En sådan bestämmelse skapar en skyldighet hos hyresgästen att inte utnyttja annans affärsinformation som kan förekomma på arbetsplatsen.