Hyreskontrakt fritidshus

När du ska hyra ut ditt fritidshus

1990 Kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

För dig som hyr ut ditt fritidshus
Kom överens om villkor för uthyrningen
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder

Ett skriftligt hyreskontrakt skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett hyreskontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

När du ska hyra ut din bostad i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyreskontrakt. Ett skriftligt hyreskontrakt skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

När man hyr ut sin villa eller bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad. När man hyr ut en bostad för fritidsändamål gäller istället Hyreslagens regler. Reglerna är till stora delar lika men skiljer sig något åt beträffande uppsägningstid, hyresavgift och hyresgästens besittningsskydd. 

Du svarar på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Hos oss kan du själv skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal i lugn och ro, när det passar dig bäst. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om hyreskontrakt
Måste man ha ett hyresavtal när man hyr ut sin egenägda bostad?

Det finns inget krav på att ha ett hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom kan hyresgästen kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att bestämma vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida problem om ni inte är överens.

Vilken hyra får hyresvärden ta ut?

Hyresvärden får ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse.

Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad, är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage. Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnadsdelen kopplad till uthyrarens faktiska kostnader.

Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?

När hyran har förfallit till betalning (sista betalningsdag) kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att man kan få hjälp med att få hyresgästen att fullgöra sina plikter, det vill säga att betala hyran. När ansökan inkommit följs den av en särskild process, så kallad summarisk process där bland annat hyresgästen får tillfälle att yttra sig. Protesterar inte hyresgästen resulterar ansökan i ett utslag som kommer ligga till grund för Kronofogdens arbete att driva in skulden.

Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?

Mallar som finns på internet är bara ett exempel på hur hyresavtal kan skrivas. Du kan alltså inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår tjänst kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i det innehåll som du vill ha med i ditt hyresavtal. Hyresavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.