Avtal för IT-konsult

Konsultavtal för dig som erbjuder tjänster inom IT
1 995 kr
exklusive moms

BÖRJA HÄR >>

Skriv online


På 30 MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT AVTAL
Juridiskt korrekt anpassat för din unika situation.
Enklare och säkrare än mallar.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda. Du har nytta av ett konsultavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.

Vårt konsultavtal anpassas via frågorna till dina förutsättningar och din bransch.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.