Köpekontrakt för båt

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en båt. I avtalet tar du bland annat med information om båten, dess skick, priset och eventuell handpenning. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter och tvister.

99kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför köpekontrakt för båt?

I köpekontraktet tar ni upp frågor kring båtens skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Köpekontrakt för båt

Ett juridiskt korrekt köpekontrakt skapar trygghet och minskar risken för affären. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet blir korrekt och anpassat efter just din situation.

Skriv online

Frågor och svar

Vad menas med riskens övergång?

Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för båten övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av båten sker.

Vad innebär en friskrivning?

En friskrivning kan innebära att parterna avtalar bort möjligheten att till exempel kräva prisavdrag eller skadestånd med anledning av ett fel på varan eller ett dröjsmål. 

Vad innebär det att något säljs i befintligt skick?

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera. 

Om båten exempelvis sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter eller struntat i att informera om väsentliga fel och brister han eller hon känner till. 

Skriv köpekontrakt online

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

99kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Köpekontrakt för båt

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för båt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.