Köpekontrakt för båt

När du ska sälja eller köpa en båt
99 kr

Skriv köpekontrakt online

BÖRJA HÄR >>


På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt
Skapa trygghet mellan parterna.
Båda parter vet vad som förväntas av er.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en båt.  I avtalet tar du bland annat med information om båten, dess skick, priset och eventuell handpenning. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter och tvister. 

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för båten övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av båten sker.

En friskrivning kan innebära att parterna avtalar bort möjligheten att till exempel kräva prisavdrag eller skadestånd med anledning av ett fel på varan eller ett dröjsmål. 

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera. 

Om båten exempelvis sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med, eller om säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter eller struntat i att informera om väsentliga fel och brister han eller hon känner till.