Köpekontrakt för bil

När du ska sälja eller köpa en bil
49 kr

Skriv köpekontrakt online

BÖRJA HÄR >>


På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt
Juridiskt korrekt och anpassat efter din situation
Skapar trygghet mellan parterna
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en bil. Bland annat tar du med information om fordonet, dess skick och eventuell handpenning. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter och tvister. 

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

I köpekontraktet tar ni upp frågor kring fordonets skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Du svarar på ett antal frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett juridiskt korrekt köpekontrakt som skickas direkt till din e-post. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om köpekontrakt
Vad behöver köparen göra innan köpet?

Innan du ska köpa en bil är det flera saker du behöver kontrollera, se nedan:

Du är skyldig att kontrollera att säljaren verkligen är ägare till bilen. Det enklaste sättet att göra det på är att ringa till Vägtrafikregistret.

Du är även skyldig att kontrollera att den nuvarande ägaren till fullo har betalat tidigare ägare för fordonet. Det är vanligt att fordon säljs på avbetalning med äganderättsförbehåll och då får de inte säljas utan långivarens godkännande. Om fordonet är köpt av säljaren efter den 1 oktober 2001 kan du kontrollera om det finns något äganderättsförbehåll registrerat för fordonet hos Vägtrafikregistret. Om fordonet är köpt av säljaren innan den 1 oktober 2001 måste denna kontroll göras direkt med den tidigare ägaren. Du bör också begära att säljaren uppvisar kvitto på att fordonet är fullt betalt.

Du bör även kontrollera så att det inte finns några obetalda fordonsrelaterade skulder registrerade på fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, trängselskatt och fordonsskatt. Fordonet kan nämligen tas i anspråk för att betala sådana skulder även om äganderätten övergått till någon annan. Förutom att fråga säljaren av fordonet kan du ringa till Transportstyrelsen för att kontrollera detta.

Som köpare ska du noggrant undersöka fordonets skick innan köpet. Om du då upptäcker fel och brister har du chans att få ersättning för dessa genom att förhandla ned priset. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fordonet går nämligen inte att få ersättning för i efterhand. 

Vad innebär ett återtagandeförbehåll?

När en bil eller en motorcykel har sålts på avbetalning brukar långivaren ha med ett villkor om äganderättsförbehåll. Ett äganderättsförbehåll innebär att ägaren till fordonet inte får sälja det vidare utan godkännande från långivaren. När du ska köpa en bil eller en motorcykel är det därför viktigt att kontrollera att den är fullt betald, annars riskerar du att behöva lösa den tidigare ägarens skuld eller att bilen tas i beslag för att täcka skulden.

Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren.

Om fordonet sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om;

- fordonet är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med.

- säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter om fordonet som kan antas ha inverkat på köpet.

- säljaren struntat i att informera köparen om väsentliga fel och brister denne känner till och som köparen borde ha kunnat räkna med att informerad med om.