Offert

När ditt företag ska skicka offert till kund
995 kr
exklusive moms

BÖRJA HÄR >>

Skriv offert online


På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert
Juridiskt korrekt offert anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda vara eller tjänst. I offerten anges specifikation över varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen.

Skillnaden mellan en offert och ett köpeavtal är att en offert ställs ut av ett företag som ett erbjudande om att köpa vara eller tjänst av denne. Ett avtal är istället det som offerten brukar mynna i efter det att den som fått offerten bekräftat offerten och vill köpa varan eller tjänsten, då finns ett avtal mellan parterna.

En offert har man som företag alltså nytta av efter man varit i kontakt med en eventuell kund som vill köpa vara eller tjänst men vill ha närmare information om vad som gäller innan de accepterar.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett offert hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt skuldebrev, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om offert
Vad är en offert?

En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda en vara eller en tjänst. I offerten anges en specifikation av varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen.

Vad ska man tänka på när man skriver en offert?

Det man ska ha med sig när man skriver en offert är att det oftast är denna som ligger till grund för hela förhållandet med kunden efter kunden bekräftat och accepterat offerten. Det är därför bra om man skriver in så mycket bestämmelser som möjligt för vad som ska gälla för köpet. Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt mellan parterna bestäms istället av köplagen. Ofta är köplagens bestämmelser inte något som varken köpare eller säljare vill gå efter men vid en tvist utan klara bestämmelser mellan parterna kommer dessa regler att användas ändå. Tänk därför på att reglera vad som ska hända om köparen upptäcker fel i varan, om säljaren levererar varan försent, om köparen inte betalar i tid, om dröjsmålsränta ska utgå vid betalningsförsening och så vidare. Alla dessa frågor tas upp i offertguiden.

Vad gäller när varan är felaktig?

Köparen kan ha rätt att häva köpet eller vända sig till säljaren för att få en ny vara eller skadestånd. Detta beror på vad som skrivits in i offerten eller på annat sätt avtalats mellan parterna. Säljaren kan friskriva sig från fel i varan och då kan inte köparen få hjälp med den felaktiga varan.

Kan mitt företag använda denna till privatpersoner/konsumenter?

Offerten är anpassad för köp och sälj mellan företag. Om ett företag vill skicka en offert till en privatperson, alltså inte ett företag, gäller tvingande konsumentregler. Se då istället Konsumentköpeavtal.