Provanställnings­avtal

När du ska provanställa personal
3 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Juridiskt korrekt anställningsavtal anpassat efter din unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om hur anställningen ska se ut är det alltid automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning).

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste således upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås.

Provanställningsavtalet är ett alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer, d.v.s. att denne är rätt person för jobbet.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett anställningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Du har möjlighet att anställa en person i upp till sex månader för att kunna göra en utvärdering och därefter ta ställning till om du vill tillsvidareanställa personen. Viktigt att tänka på är att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om personen i fråga inte sagts upp.

Båda parter har rätt att avbryta anställningen när som helst under tiden. Men det får inte vara av en diskriminerande anledning, till exempel att arbetstagaren är gravid.

Frågor och svar om anställningsavtal
Hur lång kan en provanställning vara?

Provanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst sex månader. Syftet med en provanställning är att pröva om den provanställde passar att bli tillsvidareanställd (s.k. fast anställd). Har man inte avtalat om provanställning är utgångspunkten att den anställda är tillsvidareanställd direkt.

Kan man avbryta provanställningen innan sex månader passerat?

Om arbetsgivaren säger upp provanställningen är uppsägningstiden enligt huvudregeln två veckor, en arbetstagare kan däremot gå på dagen. Om arbetsgivaren inte lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut blir denne skyldig att betala skadestånd.

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig. Både arbetstagaren och den lokala fackorganisationen, om sådan finns, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen.  Om ett kollektivavtal är tillämpligt kan dock andra tider gälla.  Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid. 


Vad gäller om en provanställning övergår till en tillsvidareanställning?

Om provanställningen övergår till en tillsvidareanställning så fortsätter de villkor som finns i provanställningsavtalet att gälla. Det går att upprätta ett nytt avtal för tillsvidareanställningen, men det är inte nödvändigt.

Vad skiljer provanställningsavtalet från övriga anställningsavtal?

En provanställning kan maximalt pågå i sex månader. När provanställningen är slut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning). Under provanställningen behöver arbetsgivaren inte ha några särskilda skäl för att säga upp den anställde. Vid tillsvidareanställning krävs saklig grund för att få säga upp den anställde.

Vad gäller för uppsägning av provanställning?

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivaren behöver dock inte ha några speciella skäl för uppsägningen. Uppsägningstiden på två veckor gäller även då arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningstiden. Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen. Både arbetstagaren och den lokala fackorganisationen, om sådan finns, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan vänta till provanställningens slut med att lämna besked om att anställningen inte ska fortsätta. Men om arbetsgivaren inte lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut blir denne skyldig att betala skadestånd.