Regressavtal

En trygghet för dig som medlåntagare

2990 Kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Trygga dig som medlåntagare.
När du står på ett lån du inte själv tagit del av.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

När du står på ett lån som du inte själv tagit del av behöver du ett regressavtal som bevisar det. Ett regressavtal behöver du exempelvis om du ska stå som medlåntagare på dina barns första bolån eller om du och din partner belånat er gemensamma bostad för att finansiera den enes företag - med regressavtalet reglerar ni betalningsansvaret mellan er.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett regressavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Något få vet om eller tänker på är att om du tar ett lån tillsammans med andra är du och de andra låntagarna i regel solidariskt betalningsansvariga för lånet.

Solidariskt betalningsansvar innebär att ni, var för sig, ansvarar för hela summan gentemot banken. Banken kan alltså kräva dig på hela lånesumman, även om ni är flera som står på lånet tillsammans och oavsett vem av er som använt pengarna.

Med ett regressavtal fördelar ni betalningsansvaret sinsemellan så det enligt er blir rättvist. Banken kan fortfarande kräva var och en av er på hela lånesumman men med regressavtalet kan du kräva de övriga låntagarna på sina andelar av skulden.

Du och din partner har belånat er gemensamma bostad för att finansiera den enes företag

Ni behöver skriva dels ett regressavtal, och dels ett samboavtal eller äktenskapsförord (beroende på om ni är sambor eller gifta).

Utan samboavtal eller äktenskapsförord finns risk för att din partner får rätt att dra av en eventuell skuld till dig mot bostadens värde. Detta kan man undvika genom att i ett samboavtal eller äktenskapsförord skriva att bostadens värde inte ska delas lika mellan er vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Jag har själv tagit ett lån för att hjälpa en vän. Vilket avtal behöver jag?

Om du står ensam på lånet hos banken är det endast ett skuldebrev du behöver, där det framgår att din vän är skyldig dig pengar. Ett regressavtal behövs inte i detta fall, eftersom du står ensam som låntagare. Ett regressavtal behövs endast om man behöver omfördela betalningsansvaret för ett lån, där två eller flera personer står som låntagare, men där den ene har använt en större del av lånet.

Ett regressavtal används för att omfördela ett betalningsansvar mellan låntagare till ett och samma lån, medan ett skuldebrev används för att tydliggöra ett skuldförhållande där den ena har lånat ut pengar till den andre.

Om du till exempel har upptagit ett lån tillsammans med ditt barn och barnet använder lånet till att finansiera sin bostad, så är det ett regressavtal ni ska skriva. Om du istället själv upptar ett lån hos banken för att hjälpa ditt barn att t ex lösa dyra blancolån, så är det istället ett skuldebrev som behöver upprättas er emellan.

Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till dig via e-post som en pdf. Istället för att boka tid hos en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett regressavtal. Betalningen sker i sista steget.

Frågor och svar om regressavtal
Jag har själv tagit ett lån för att hjälpa en vän. Vilket avtal behöver jag?

Om du står ensam på lånet hos banken, så är det endast ett skuldebrev du behöver, där det framgår att din vän är skyldig dig pengar. Ett regressavtal behövs inte i detta fall, eftersom du står ensam som låntagare. Ett regressavtal behövs endast om man behöver omfördela betalningsansvaret för ett lån, där två eller flera personer står som låntagare, men där den ene har använt en större del av lånet. 

Jag och min sambo har belånat vår gemensamma bostad för att finansiera hans företag. Är det ett regressavtal vi behöver?

Ni behöver skriva dels ett regressavtal, dels ett samboavtal. Om du krävs på återbetalning för någon del av lånet till banken, kan du med stöd av regressavtalet kräva hela kostnaden för detta av din sambo. Samboavtalet behövs för att regressavtalet ska behålla sin verkan vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Utan samboavtal finns risk för att din sambo får rätt att dra av en eventuell skuld till dig mot bostadens värde vid en bodelning. Detta kan man undvika genom att i ett samboavtal avtala om att undanta bostaden från bodelningsreglerna i sambolagen. Om ni hade varit gifta hade ni behövt ett äktenskapsförord istället för ett samboavtal.

Vad är det för skillnad på ett regressavtal och ett skuldebrev?

Ett regressavtal används för att omfördela ett betalningsansvar mellan låntagare till ett och samma lån, medan ett skuldebrev används för att tydliggöra ett skuldförhållande där den ena har lånat ut pengar till den andre.

Om du till exempel har upptagit ett lån tillsammans med ditt barn och barnet använder lånet till att finansiera sin bostad, så är det ett regressavtal ni ska skriva. Om du istället själv upptar ett lån hos banken för att hjälpa ditt barn att t ex lösa dyra blancolån, så är det istället ett skuldebrev som behöver upprättas er emellan.