Botboten hjälper dig att reklamera

Gratis hjälp att reklamera en vara
0 kr

Skriv reklamationsbrev online

BÖRJA HÄR >>


På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt reklamationsbrev
Inga juridiska förkunskaper behövs
Snabbt och enkelt guidas du med frågor om ditt köp
Juridiskt korrekt reklamationsbrev ger hög chans till framgång

Är du missnöjd med en vara du köpt? Att få rätt mot en säljare är inte alltid så enkelt, därför har vi skapat reklamationshjälpen.

Vi hjälper dig att tillvarata dina lagliga rättigheter när ditt klagomål inte hanterats på rätt sätt. Genom att svara på ett antal frågor om just din situation skapas ett tydligt och juridiskt korrekt reklamationsbrev som du kan använda för att reklamera din vara och få rätt mot säljaren.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett reklamationsbrev hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Vi kan hjälpa dig att reklamera varor inköpta i svensk butik, hos svensk internethandlare eller av svensk leverantör. Om inte det ger resultat informerar vi om hur du kan gå vidare till nästa instans för att ta tillvara dina rättigheter.

Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas ditt juridiskt korrekta reklamationsbrev som skickas till dig via e-post som en pdf.

Därefter skriver du ut brevet och skickar det till säljaren. Med vår reklamationstjänst skriver du alltså snabbt och enkelt ett juridiskt korrekt reklamationsbrev var och när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om reklamationsbrev
När har jag rätt att reklamera?

Reklamation är ett meddelande till en säljare att det är fel på en vara som du har köpt. Enligt konsumentköplagen har du som köpare rätt att reklamera i upp till tre år efter köpet. Varan måste ha varit felaktig när du fick den, men det måste inte synas när du får varan utan felet kan vara ursprungligt även om det visar sig först efter en tid. Reklamationsrätten är inte något som kan avtalas bort.

Vem reklamerar man till?

I första hand ska du vända dig till säljaren. Om säljaren har ekonomiska svårigheter, har upphört med sin verksamhet eller inte kan nås, kan du i andra hand vända dig till t.ex. någon som lämnat över varan till säljaren för vidareförsäljning alltså exempelvis butikens leverantör.

Måste jag bevisa att det är fel på varan?

Utgångspunkten är att det alltid är du som köpare som måste kunna visa att det faktiskt är fel på varan, du har det man kallar för bevisbördan. Under de första sex månaderna efter köpet är det dock säljaren som måste bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader måste du bevisa att det är ett ursprungligt fel. Detta kallas att bevisbördan skiftas. 

Jag har beställt en vara, när måste en säljare leverera den?

Om du har beställt en vara och säljaren inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. En vara skall levereras i skälig tid om du och säljaren inte kommit överens om något annat. Vad skälig tid betyder varierar från fall till fall. Vid leverans av exempelvis matvaror är skälig tid betydligt kortare än vid leverans av skor eller kläder. Men om inget annat överenskommits skall säljaren leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att du beställde den.

Om jag inte läst avtalet, hur kan jag vara bunden till det?

Du bör alltid läsa villkoren för avtalet för ditt köp, men du är vanligtvis bunden av ett avtal oavsett om du har läst villkoren eller inte. Säljaren måste emellertid informera dig om villkoren före köpet.

Däremot får ett avtal inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande lagar. Dessa kallas då för oskäliga avtalsvillkor. Om en säljare skriver i sina villkor att du exempelvis måste reklamera inom ett år strider det mot konsumentköplagen som säger att du har tre år på dig att reklamera. Ett sådant villkor gäller alltså inte.

Vad är garanti?

Garanti är något som en säljare kan lämna utöver de rättigheter du som köpare har enligt lag. Att säljaren inte lämnat någon garanti betyder inte att du går miste om din lagstadgade reklamationsrätt. Emellertid kan en butik garantera att varan du köper skall hålla i tio år, butiken har då lämnat tio års garanti.

Vad är öppet köp?

Att köpa en vara på öppet köp betyder att säljaren ger dig pengarna tillbaka om du ångrar köpet och lämnar tillbaka varan. Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp, utan öppet köp är en frivillig service som butikerna kan erbjuda. Öppet köp skall inte blandas ihop med ångerrätt, som du enligt lag har rätt till när du exempelvis handlar på nätet. Ångerrätt innebär att du inom 14 dagar från det att du köpt varan kan skicka tillbaka den och få pengarna tillbaka om du bestämmer dig för att du inte vill ha varan. 

Varan såldes i befintligt skick.

Bara för att du handlat en vara i befintligt skick, betyder inte det att du inte är skyddad av konsumentköplagen. Varor som säljs i befintligt skick är också felaktiga om de är i sämre skick än vad du kan förvänta dig. Vad du kan förvänta dig av en sådan vara beror bland annat på priset på varan.

Måste jag betala för att skicka tillbaka varan?

Om du till exempel häver ett köp eller köpt en vara på nätet och utnyttjar din ångerrätt, måste du skicka tillbaka varan till säljaren för att få pengarna tillbaka. Utgångspunkten är att det är du som köpare som skickar tillbaka varan på egen bekostnad om inget annat är bestämt i förväg. Om säljaren har tagit på sig kostnaden eller glömt att meddela att du ska stå för kostnaden står säljaren dock för utgifterna.

Vad kan jag kräva om varan är trasig?

•Hålla inne med betalningen

•Få varan reparerad eller tjänsten åtgärdad (avhjälpande)

•Få en likvärdig, felfri vara (omleverans)

•Få avdrag på priset

•Häva köpet

•Få skadestånd

Dina rättigheter vid fel på vara är rangordnade och börjar med den minst ingripande. Tanken är att den smidigaste lösningen ska väljas. Du kan alltså inte välja alla påföljder samtidigt. Oftast får du en ny vara eller så repareras den. Säljaren har rätt att reparera varan om det skulle bli orimligt dyrt med en ny. För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt.  När man avgör om felet är väsentligt tar man hänsyn till vad som är väsentligt för just dig. Därför kan t.ex. vissa mindre förändringar i färg eller liknande vara väsentliga fel om varan skall komplettera ett tidigare köp. För att ha rätt till skadestånd ska den felaktiga varan eller tjänsten medfört extra kostnader för dig. Om du vill begära skadestånd för kostnader och förluster är det viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft. 

Vad händer om butiken inte ger mig rätt?

Om säljaren har ekonomiska svårigheter, har upphört med sin verksamhet eller inte kan nås, kan du i andra hand vända dig till t.ex. någon som lämnat över varan till säljaren för vidareförsäljning alltså exempelvis butikens leverantör. Vid kreditköp, får du som köpare framställa samma invändningar mot kreditgivaren, som du kan göra mot säljaren. Du måste dock i första hand kontakta näringsidkaren innan du kan rikta anspråk mot kreditgivaren.

Vad gör jag om mitt klagomål gäller annat än varor?

Om din situation faller utanför tillämpningsområdet för reklamationshjälpen, hittar du här tips och praktisk information för att få hjälp och komma vidare i ditt ärende.


Får jag använda varan och sen ångra mig och skicka tillbaka den?

När du handlar i en butik kan du inte ångra köpet. Det kan du emellertid om du köper något på nätet, över telefon eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler.

För att veta om du vill ha en vara måste du såklart undersöka den. Men om ska du kunna lämna tillbaka varan, måste den vara i vad som kallas ”oförändrat skick”. Det betyder att du inte får använda den så att den slits. Gör du det kan säljaren kräva ersättning för varans värdeminskning.

Varför ska man använda avtal24 för att reklamera?

När du svarar på frågorna i vårt webbverktyg lotsas du fram till en bedömning om du har rimliga skäl att klaga på ditt köp. När ditt reklamationsbrev är färdigt kommer det att vara både tydligt och juridiskt korrekt. I många fall räcker detta för att handlaren ska vilja rätta till ditt ärende.

Om du inte får rätt i detta första skede visar vi dig hur du kan ta din reklamation till nästa instans för att bevaka dina rättigheter.