Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.

9 990kr

Exklusive moms Boka här

Varför samarbetsavtal?

I samarbetsavtalet definierar ni syftet med samarbetet, vilken omfattning det ska ha och hur det ska genomföras.
Vidare kan man reglera ersättningsnivåer och vem som ska få rättigheterna till arbetsresultatet.

Det är vanligt att i avtalet också reglera om en part kan anlita underleverantörer för att utföra uppdraget och om en part får ta konkurrerande uppdrag.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal levereras till dig.

Samarbetsavtal

I ett samarbetsavtal kommer man överens om gränserna och villkoren för samarbetet.

Det är också viktigt för att klargöra att parterna är fristående och att det inte föreligger något anställningsförhållande.

I samarbetsavtalet kan man också tydliggöra vem som ska ha rätt till resultatet av samarbetet och att parterna inte ska ha rätt att utföra konkurrerande arbete.

Ni kommer också överens om ersättning och vad som ska gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

Boka här

Frågor och svar

Varför behövs ett samarbetsavtal?

Om du säljer tjänster eller produkter eller på annat sätt samarbetar med annan part, behöver du upprätta ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att definiera samarbetets syfte, omfattning, genomförande, ersättning och vad som skall gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

I ett samarbetsavtal kan man även tydliggöra vem som skall göra vad, vem som har rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att anlita underleverantör eller utföra konkurrerande uppdrag.

Ett samarbetsavtal brukar också omfatta oförutsedda händelser vilket ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som skall gälla, så att risken för affären minskar.

Vad är ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal reglerar förhållandet mellan två eller flera separata partners, till skillnad från till exempel ett anställningsavtal som används för att arbetsgivarens egna anställda. Ett samarbetsavtal innehåller bl.a. bestämmelser om samarbetets omfattning, ersättningsnivåer och vem som ska få rättigheterna till arbetsresultatet. I avtalet kan också regleras huruvida en part kan anlita underleverantörer för att utföra uppdraget och om en part får ta konkurrerande uppdrag.

Om du säljer tjänster eller produkter eller på annat sätt samarbetar med annan part, behöver du upprätta ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att definiera samarbetets syfte, omfattning, genomförande, ersättning och vad som skall gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

Vad är viktigast med ett samarbetsavtal?

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett medför stora risker.

Fördelen med ett samarbetsavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för samarbetet. Det är också viktigt för att klargöra att parterna är fristående och inte att det inte föreligger något anställningsförhållande.

I ett samarbetsavtal kan man också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av samarbetet och att parterna inte har rätt att utföra konkurrerande arbete.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

9 990kr

Exklusive moms Boka här

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.