Samboavtal

Trygga er gemensamma framtid
2 490 kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

När ni betalat olika mycket
När en av er äger och har betalat hela bostaden själv.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

Allt fler lever i samboförhållanden men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt. Det är stor skillnad mellan att vara gift och sambo och många vet inte hur orättvist det kan bli och upplevas vid en separation.

Visste du till exempel att om du och din sambo skaffar en bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett samboavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Bostadens värde kan komma att delas lika mellan dig och din sambo vid en separation, även om en av er betalat hela bostaden och står ensam på lånet. Detsamma gäller bohag, det vill säga möbler, husgeråd och elektronikprylar. För att reglera detta behöver ni skriva samboavtal.

Som samboegendom räknas endast gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Sådant som ni ägt sedan tidigare räknas inte och får behållas av var och en. Det är endast samboegendom som delas när ett samboförhållande upphör.

Om ni båda står lika på lån och ägande men betalat olika mycket i kontantinsats behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev. 

Om ni har belånat er gemensamma bostad för den ena sambons privata bruk behöver samboavtalet kompletteras med ett regressavtal. Det kan handla om köp av exempelvis bil, båt eller ett startkapital till det nya företaget. Vid en separation finns annars risk att skulden delas lika mellan er båda, trots att endast den ena har använt pengarna. 

Sambor ärver inte varandra, det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller om ni har gemensamma barn. Om ni vill ärva varandra behöver ni skriva ett testamente.

Frågor och svar om samboavtal
Måste man skriva ett samboavtal?

Nej, ett samboavtal är liksom alla avtal frivilligt att skriva och den ena sambon kan inte tvinga den andra att ingå ett samboavtal. Det är dock många som inte riktigt vet vad som gäller enligt sambolagen, varför ett korrekt samboavtal ev. försäkringar skapar bättre förutsebarhet och trygghet för båda parter.

Vad är inte samboegendom?

Samboegendom är endast den gemensamma bostaden och bohaget som köpts i syfte att användas för gemensamt boende. Om en bostad köpts innan tankar har väckts på att flytta ihop är den inte samboegendom. Sommarhus, bilar, fritidsutrustning är inte samboegendom och kommer inte att delas vid en bodelning. Inte heller ska sparande på bank, i aktier, fonder eller dylikt ska tas med i en bodelning.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för gemensamt boende. Sådant som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, t.ex. bostad eller bohag som köpts innan tankar på att flytta ihop väckts och inte heller fritidsutrustning t ex. golfklubbor. Det är bara samboegendom som delas när ett samboförhålland upphör. En bil eller ett fritidsställe är inte samboegendom och delas således inte.

Vad ska man som sambo tänka på kring vardagsekonomin?

Det som var och en köper eller skaffar på annat sätt vid samboende ägs av var och en som betalat. Den som har köpt ett hus, bil eller bohag är ensam ägare till dessa.

Gemensam bostad och bohag kan dock delas genom bodelning om ni flyttar isär och ni kan skriva ett samboavtal där ni kommer överens om hur en fördelning ska ske.

Det kan vara viktigt att tänka på vem som står för vilka utgifter då ni bor ihop. Det kan kännas orättvist när ni flyttar isär om den ene har köpt kapitalvaror (t ex bil, båt etc.) för sina pengar och den andre har stått för all mat och andra hushållsinköp.

Ett sätt kan vara att köpa dyrare saker tillsammans. Ett annat tips kan vara att göra en lista på sådant ni vill äga tillsammans och underteckna den båda två.

Vi står båda på kontraktet men jag har betalat mer i kontantinsats.

Är ni sambo och den ena har betalat mer i kontantinsats behöver ni skriva samboavtal tillsammans med ett skuldebrev. Utan ett skuldebrev för kontantinsats kommer värdet ändå delas lika trots att den ena betalat mer i kontantinsats. 

Vilka skillnader är det mellan att vara sambo och gift?

När kärleken spirar och allt är bra spelar det inte så stor roll om man är sambo eller gift. Om förhållandet tar slut eller om en dör blir det dock stor skillnad på vad som händer.
Skillnaden för sambor i förhållande till gifta är bl a att de

  • inte ärver varandra
  • inte självklart är förmånstagare till varandras livförsäkringar
  • inte är underhållsskyldiga gentemot varandra
I korthet rekommenderar vi alltså sambor att förutom samboavtal och ev. skuldebrev (om någon betalat mer än den andre för lägenheten) även skriva ett inbördes testamente och titta igenom förmånstagare till försäkringar. Om ni belånat bostaden för den ena sambons privata bruk bör ni även skriva ett regressavtal.

När det gäller underhållsskyldighet finns ingen sådan mellan sambor ens efter mycket långa förhållanden

Vad händer om någon av samborna går bort?

Som sambor ärver ni inte varandra. Detta oberoende av hur länge man bott ihop eller om man har barn tillsammans. Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv. Bodelning görs om den kvarlevande sambon vill det, sedan tillfaller den avlidne sambons egendom dennes släktingar. Vill man trygga varandra som sambor ska man skriva ett inbördes testamente för att hindra att lämna varandra arvlösa.

Hur fungerar en bodelning mellan sambor, vad delas?

När ena sambon går bort eller om samborna separerar görs en bodelning om någon av samborna vill det. Bodelning innebär att vissa saker ska delas upp lika mellan samborna. Har man inte kommit överens om annat ska alla möbler och bostaden som köpts för att användas tillsammans delas lika. Det spelar ingen roll vem som betalat för möbeln eller bostaden, de delas ändå lika om någon av samborna vill det. Detta innebär att värdet för bostaden, möbler och hushållsartiklar kommer att delas lika, om de skaffats för att användas av båda samborna. Andra saker så som fritidshus och bil ska inte delas.

Vem får bostaden om vi flyttar isär?

I första hand får den som äger bostaden bo kvar. Om inget samboavtal finns får då den som bor kvar lösa ut den andra sambon med hälften av värdet för bostaden, om den andra sambon går med på detta. I mycket speciella undantagsfall och om den andra sambon har större behov av bostaden kan den sambon få ta över bostaden, t.ex. om den sambon fått vårdnaden om ett gemensamt barn och samtidigt inte har det så bra ekonomiskt ställt att en ny bostad kan införskaffas. Detta gäller även om man har ett samboavtal.

När är man sambo enligt lagen?

När två ogifta personer bor tillsammans i ett par förhållande och med ett gemensamt hushåll. Förhållandet ska som huvudregel ha varat längre än sex månader. Vänner som bor ihop räknas inte som sambor.

Hur skriver man ett samboavtal?

I ett samboavtal kan man endast bestämma om sambolagens regler om bodelning ska gälla eller inte. 

När är man sambo enligt sambolagen?

Begreppet sambo är enligt sambolagen två personer som bor stadigvarande tillsammans, är i ett parförhållande, är skrivna på samma adress, har ett gemensamt hushåll, är ej är gifta samt delar på utgifter.

Vad är ett samboavtal?


I sambolagen står att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas 50/50 oavsett vem som betalat eller vem som står på kontraktet. Sambor kan genom ett juridiskt dokument som samboavtal bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bestämmelser. Till exempel kan egendom såsom bostad eller bohag skyddas från att bodelas vid separation, vilket betyder att man inte delar lika oavsett utan tittar på ägandeförhållandet. Det finns inga krav på att samboavtal ska bevittnas eller registreras, men det är alltid bra att avtalet bevittnas ifall en tvist skulle uppkomma i framtiden om samboavtalets äkthet.

Varför behöver man ett samboavtal?

Vill man inte dela lika på den gemensamma permanentbostad som samborna har införskaffat för att bo i tillsammans eller på det bohag som är införskaffats till den gemensamma bostaden, behöver man ett samboavtal. Det kan vara om endast ena sambon har köpt bostaden och står på ägandet, eller om ägarandelarna är andra än 50/50 eller om samborna har betalat olika mycket till bostad eller bohag.

Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet?

Bostadens värde kan komma att delas lika mellan dig och din sambo vid en separation, även om en av er betalat hela bostaden och står ensam på lånet. Detsamma gäller bohag, dvs. möbler, husgeråd och elektronikprylar. För att reglera detta behöver ni skriva samboavtal.

Vad kan man göra om man inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?

Man kan bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla. Då gör man det i ett skriftligt och undertecknat samboavtal.