Sekretessavtal

För att hemlighålla information

Just nu kostnadsfritt
0 kr
(Ord. pris 1 495 kr)

Skriv sekretessavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal
Juridiskt korrekt sekretessavtal anpassat efter din unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Sekretessavtalet har flera användningsområden. Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.

Ett sekretessavtal kan skrivas med en anställd på företaget men också med en uppdragstagare, t.ex. en extern konsult.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett sekretessavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om sekretessavtal
Sekretess mellan arbetsgivare och anställd?

Ett sekretessavtal används vanligen i arbetsgivarsituationer. Då en arbetstagare slutat på företaget upphör nämligen normalt arbetstagarens ansvar för företagshemligheter enligt lag. Genom att skriva ett sekretessavtal kan sekretessen gälla även efter anställningens upphörande. Denna tid kan i princip vara hur lång som helst men kan komma att kortas ner av domstol om den är orimligt lång.

Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?

Avtalstiden bestämmer hur länge avtalet gäller mellan parterna. Sekretesstid bestämmer hur lång tid efter avtalets upphörande information skall hållas hemlig. Ett exempel förtydligar skillnaden. Parterna AB.X och AB.Y har ingått ett sekretessavtal med avtalstid på ett år (2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31). De har i avtalet kommit överens om att informationen ska hemlighållas i två år efter avtalets slut (sekretesstiden). Information som lämnas den 2011-01-01 kommer inte omfattas av sekretess, däremot kommer information som lämnades 2010-12-31 vara sekretesskyddad t.o.m. 2013-12-31.

Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?

Den person som hävdar att den andra brutit mot sekretessavtalet måste bevisa detta. Personen måste också bevisa att avslöjandet av företagsinformation har lett till en skada. Om avtalet innehåller ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vite) behöver personen inte bevisa att det finns en skada utan då ska beloppet betalas om personen kan visa att företagsinformation faktiskt har avslöjats eller utnyttjats på ett sätt som inte stämmer överens med sekretessavtalet. Avtalet kan också innehålla bestämmelser om vem som ska bevisa vad i domstol.