Skuldebrev för olika kontantinsatser

När ni har köpt en bostad tillsammans men har betalat olika mycket
695 kr

BÖRJA HÄR >>

Skriv skuldebrev online


På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt skuldebrev
När ni betalat olika mycket i kontantinsats.
Juridiskt korrekt skuldebrev anpassat efter er unika situation
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

När ni står på lån och kontrakt till lika delar men en av er har betalat en större andel av kontantinsatsen behöver ni ett skuldebrev. Skuldebrevet säkerställer att den som lagt in mer pengar också får tillbaka lika mycket.

Tänk på att ni även behöver skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord för att skuldebrevet ska gälla.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett skuldebrev hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
När ni står på lån och kontrakt till lika delar men har betalat olika mycket i kontantinsats behöver ni reglera det med ett skuldebrev. Det gäller oavsett om ni har köpt ett hus eller en bostadsrätt tillsammans.

Om ni inte skriver ett skuldebrev riskerar den som betalar in mer i kontantinsats att inte få tillbaka hela summan vid en separation eller skilsmässa.

Tänk på att ni även behöver skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord för att skuldebrevet ska gälla.

Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till dig via e-post som en pdf. Istället för att boka tid hos en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.
Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett skuldebrev. Betalningen sker i sista steget.
Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om skuldebrev
Kan man begära ränta på skulden?

Ja, den som lånar ut har rätt att kräva ränta på skulden om detta har skrivits in i skuldebrevet. Det finns olika val i guiden för vilken ränta man kan sätta.

Kan man begära ytterligare ränta om man inte får betalt i tid?

Ja, den som lånar ut pengar kan kräva ränta om återbetalningen är försenad, om det finns en räntebestämmelse i skuldebrevet. I guiden finns olika val för förseningsränta/dröjsmålsränta.

Varför räcker det inte med att bara skriva ett samboavtal/äktenskapsförord?

En del undrar varför man inte kan bestämma direkt i samboavtalet eller äktenskapsförordet hur försäljningssumman ska fördelas mellan parterna. 
Det beror på att det finns ett förbud mot avtal om framtida omfördelning av tillgångar i både äktenskapsbalken och sambolagen. 

Det enda som går att göra med hjälp av ett samboavtal eller ett äktenskapsförord är att undanta egendom som redan ägs av en av parterna från en eventuell bodelning. Det går alltså inte avtala om att egendom ska fördelas på ett annat sätt mellan parterna i framtiden än hur egendomen faktiskt ägs. 

Eftersom parterna äger lika mycket var av bostaden är det alltså inte möjligt att avtala i ett äktenskapsförord/samboavtal om att den ena ska får mer än den andra vid en försäljning eller separation. Det går inte heller att hävda att parterna faktiskt äger olika mycket av värdet, trots att parterna har betalat olika mycket. Det beror på att det inte går att skilja ägandet av bostaden i sig från bostadens värde. 

Varför räcker det inte med att bara skriva ett skuldebrev?

I praktiken har den som har lagt in en högre kontantinsats betalat mer för sin 50 % än den andra parten. Skuldebrevet skriver man för att jämna ut den ekonomiska ojämlikheten. Det räcker emellertid inte med att endast skriva ett skuldebrev och det beror på att skulden är hänförlig till bostaden och att bostaden räknas som samboegendom eller omfattas av giftorätt så länge inget annat har avtalats. 

Alla skulder som är hänförliga till samboegendom eller egendom som omfattas av giftorätt blir avdragsgilla i en bodelning. Blir skulden avdragsgill så förlorar skuldebrevet sin effekt.
För att undvika att skulden blir avdragsgill så måste bostaden undantas från en bodelning, och det är det ni gör via samboavtalet eller äktenskapsförordet. Skulder som är hänförliga enskild egendom är inte avdragsgilla vid en bodelning. Om ni är gifta måste även den part som har betalat mest i kontantinsats göra fordringen (skuldebrevet) i sig till enskild egendom.

Måste man bevittna ett skuldebrev?

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att bli giltigt. Däremot kan det vara bra att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att parternas underskrifter är äkta, att parterna varit vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet samt skrivit på av egen fri vilja.