Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal, ofta kallat konsultavtal, bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett uppdragsavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.

1 995kr

Exklusive moms

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför uppdragsavtal?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett uppdragsavtal (även kallat konsultavtal). Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

I ett uppdragsavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Uppdragsavtalet täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla, så att riskerna för affären minskar.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att en uppdragstagare (ofta en konsult) är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda bland annat omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS).

Skriv online

Frågor och svar

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal (konsultavtal) bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Ett uppdragsavtal innehåller bland annat bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Skriv uppdragsavtal online

När ska man ha ett uppdragsavtal och när ett anställningsavtal?

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att avtala om att man är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. LAS är alltså inte tillämplig mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare. En uppdragstagare/konsult är mer oberoende än en anställd.

Skriv uppdragsavtal online

Måste man ha ett uppdragsavtal?

Det finns inget krav på att ha ett uppdragsavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett avtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren.

Finns inget avtal är det risk för att förhållandet kan tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att t.ex. lagen om anställningsskydd gäller. En annan sak som är extremt viktigt att reglera är vem som ska få de immateriella rättigheterna till det resultat som uppdraget leder till, om inget regleras alls mellan parterna tillfaller dessa normalt sett uppdragstagaren.

Skriv uppdragsavtal online

Så här funkar det

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Skriv uppdragsavtal online

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1 995kr

Exklusive moms

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Uppdragsavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter. Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor reglera.