Uppdragsavtal

För dig som säljer och köper tjänster
6 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Juridiskt korrekt uppdragsavtal anpassat efter din unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Du har nytta av ett uppdragsavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande. Ett uppdragsavtal är i egentlig mening ett konsultavtal och uppdragstagarens status är därför likadan som konsultens.

Genom konsultavtalet kan ni enkelt reglera vad uppdraget går ut på, vem som ansvarar för vad och hur ersättningen ska utgå. Utan ett konsultavtal kan uppdragstagaren ses som anställd, genom ett konsultavtal förtydligas uppdragstagaren fristående status.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett uppdragsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Ett uppdragsavtal (konsultavtal) bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Ett uppdragsavtal innehåller bland annat bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att avtala om att man är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. LAS är alltså inte tillämplig mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare. En uppdragstagare/konsult är mer oberoende än en anställd.

Det finns inget krav på att ha ett uppdragsavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett avtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren.

Finns inget avtal är det risk för att förhållandet kan tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att t.ex. lagen om anställningsskydd gäller. En annan sak som är extremt viktigt att reglera är vem som ska få de immateriella rättigheterna till det resultat som uppdraget leder till, om inget regleras alls mellan parterna tillfaller dessa normalt sett uppdragstagaren.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om uppdragsavtal
Är det krav på att man måste ha uppdragsavtal?

Det finns inget krav på att man måste ha ett uppdragsavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett uppdragsavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget avtal är det risk att förhållandet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att t.ex. lagen om anställningsskydd gäller. Man kan också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av arbetet uppdragstagaren utför samt att uppdragstagaren inte får arbeta hos en konkurrent o.s.v.

När ska man ha ett uppdragsavtal och när ett anställningsavtal?

Ett uppdragsavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att en uppdragstagaren är fristående i förhållande till uppdragsgivaren. Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. LAS är alltså inte tillämplig mellan en uppdragstagaren och en uppdragsgivare. En uppdragstagare är mer oberoende än en anställd.

Kan jag ångra uppdraget?

Det är vanligt att i uppdragsavtalet ha med bestämmelser om uppsägning, på vilka villkor detta får göras och vilka uppsägningstider som gäller. Risken med att inte ha några bestämmelser om detta i avtalet är att tjänsten antingen hanteras som en anställning eller som ett köp. Betraktas tjänsten som en anställning blir det svårare för den som köpt tjänsten att säga upp uppdragstagaren. Ses tjänsten som ett köp av tjänst krävs det relativt starka anledningar till att inte slutföra köpet.

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare/konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda. Ett uppdragsavtal innehåller bl.a. bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.