VD-avtal

När en VD ska anställas
6 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Tydliggör rättigheter och skyldigheter för VD
VD-rollen omfattas inte av LAS och saknar ofta skydd utan avtal
Ett VD-avtal innehåller viktiga frågor för både VD och bolaget kring ansvar och rättigheter


Ett VD-avtal behövs för att bestämma vilka villkor som ska gälla mellan bolaget och VD:n.

VD-rollen omfattas inte av LAS (lagen om anställningsskydd) och oftast inte av kollektivavtal. Aktiebolagslagen reglerar i viss mån VD:ns ansvar men det är viktigt med ett skriftligt avtal för att undvika en eventuell framtida tvist.

I avtalet bör man bland annat bestämma vilka ersättningsnivåer som ska gälla, t ex vilka villkor som ska gälla för grundlön, eventuell bonus och andra förmåner.

Nivå på pensionsavsättningar och försäkringar är andra viktiga områden samt vilket ekonomiskt skydd som ska gälla vid uppsägning.

Det är även vanligt att bolag vill ha med någon form av konkurrensbegränsning som begränsar vad en VD kan göra då anställningen avslutas. Eventuell ekonomisk kompensation för detta bör regleras i avtalet.

När du skriver ett VD-avtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Det kan uppstå situationer där VD blir skadeståndsskyldig med ett personligt betalningsansvar. För att skydda VD bör bolaget därför teckna en ansvarsförsäkring. 

VD:n har ett långtgående ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.
Lagen om företagshemligheter kan innebära att VD:n blir skadeståndsskyldig om han skulle röja känsliga uppgifter. Vi rekommenderar även att en sekretessklausul tas med i VD-avtalet eller att ett separat sekretessavtal upprättas.


Konkurrensklausuler är också vanliga när det gäller VD:ar. Det handlar om att efter anställningen begränsa möjligheten att ta ett annat arbete eller bedriva egen verksamhet som kan innebära en konkurrenssituation.

För VD:n gäller inte lagen om anställningsskydd och därför finns ingen uppsägningstid. Det är därför vanligt att man avtalar om en uppsägningstid eller ett avgångsvederlag.