Visstids­anställnings­­avtal

När du ska anställa någon under begränsad tid
995 kr
exklusive moms

Skriv anställningsavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 15 MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT AVTAL
Juridiskt korrekt anställningsavtal anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Om annat inte avtalas löper en anställning tills vidare. En tillsvidareanställning är vad man i dagligt tal brukar benämna fast anställning.

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste därför upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås.

Visstidsanställningsavtalet är ett väl fungerande alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer eller endast anställa denne under begränsad tid.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett anställningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om anställningsavtal
Hur lång kan en visstidsanställning vara?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år, och kan användas vid t.ex. säsongsarbete. Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt två års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Kollektivavtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren när jag skriver anställningsavtal?

Kollektivavtalet måste följas och respekteras av arbetsgivaren när anställningsavtal skrivs. Det finns bestämmelser i vissa kollektivavtal som förbjuder visstidsanställningar. Följs inte detta finns risk att fackorganisationen vidtar åtgärder såsom att utlysa strejk bland arbetstagarna. Det kan vara möjligt att frångå kollektivavtalet om detta gynnar den anställde, men det varierar mellan de olika kollektivavtal som finns. Vårt avtalsverktyg är endast anpassat efter lagstiftningen och tar inte hänsyn till bestämmelser i eventuellt kollektivavtal. Om anställningsförhållandet omfattas av kollektivavtal bör ni ta kontakt med ert fackförbund för att säkerställa att ert anställningsavtal är korrekt.

Vad gäller för uppsägning?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste denne ha förbehållit sig denna rätt och ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid under anställningen har en arbetsgivare inte rätt att säga upp en visstidsanställd i förtid. I detta fall kan arbetsgivaren innan anställningstidens slut endast avskeda den anställde. Det är endast vid grova fall av felaktigt agerande som man kan avskeda en anställd. Arbetstagaren kan säga upp sig utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid. Om en visstidsanställning under en tidsperiod om fem år sammanlagt överstiger två år övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Observera att kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS).