Avtal24 i samarbete med MOD


MOD är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation ska få det utan onödigt lidande. MODs vision är att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på organ, vilket tyvärr sker idag.
Tillsammans med MOD vill vi på avtal24 hjälpa till att lyfta den viktiga frågan och uppmuntra till att skriva ett testamente till förmån för MOD. En gåva i ditt testamente gör skillnad och stärker MODs arbete och förmåga att hjälpa alla de som väntar på ett organ idag och i framtiden.

"Ett testamente handlar egentligen mer om livet än om motsatsen. Det vi vill lämna efter oss är liv och glädje, samt chansen att skapa möjligheter för andra. Att välja vilka som ska få ta del av tillgångarna är både ett sätt att lämna ett avtryck, men också en möjlighet att låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra."

- Peter Carstedt, grundare av MOD

Peter Carstedt och Martha Ehlin grundare av MOD – Mer organdonation, lever idag tack vare varsin organdonation. Det som slog dem båda när de själva blev drabbade av en livshotande sjukdom var den oerhörda okunskap de hade i organdonationsfrågan. Det gällde inte bara dem själva, utan även deras familjer och vänner visste mycket lite i frågan.

Det stod även klart att Sverige inte alls var särskilt bra inom donationsverksamheten. Kötiderna var långa och dessutom fick de insikt om att alla inte överlevde sin väntan på grund av organbristen. Det var tydligt och uppenbart att det saknades många viktiga delar för en fungerande donationsverksamhet i Sverige. Det behövdes ett nytt initiativ för att driva frågan i Sverige och via MOD vill Peter och Martha hjälpa alla de människor som behöver ett livräddande organ eftersom väntetiderna både KAN och MÅSTE bli kortare i Sverige.