Alarm

Sätt alarm vid viktiga tidpunkter då du ska agera

Om du någon gång missat att säga upp ett avtal i tid vet att det kan vara både kostsamt och frustrerande. Genom att koppla alarm till varje avtal så får du och andra automatiskt en påminnelse vid viktiga tidpunkter.

Viktiga tidpunkter kan vara när något ska åtgärdas, omförhandlas eller sägas upp.