Arkivering & förvaltning

Samla företagets alla avtal och dokument på ett ställe

Med avtalsportalen har du enkel och säker tillgång till alla dina avtal och dokument var du än är. Du får snabbt en överblick och kan sköta dina affärsrelationer utan att behöva hålla alla detaljer i huvudet. Avtalsportalen är den enkla contract managementtjänsten för ditt företag.

Rent praktiskt gör du så här:

Befintliga avtal scannar du först in till din dator och med Drag-and-drop sorterar du dem i lämpliga mappar i avtalsportalen.

Genom att sätta alarm på viktiga datum kommer du att påminnas om när du behöver agera. Det kan handla om att se över ett avtal som ska förlängas eller kanske sägas upp, eller att något ska utföras som ni avtalat om.

Avtal och andra dokument kan du skicka för översättning till många olika språk. Du kan även ladda upp dokument och få dem utskrivna och postade.

Du kan enkelt fördela behörigheter så att rätt personer har rätt tillgång till mappar och dokument.