Full koll, när och var som helst.

Avtalsportalen är tjänsten som gör det enkelt för dig att överblicka och sköta dina affärsrelationer, avtal och andra dokument.

Du har alltid tillgång till dina viktiga avtal och dokument via nätet. Använd din dator, padda eller mobil för att hantera avtalen på ett smidigt och säkert sätt.

Behöver du uppdatera dig på villkoren i ett avtal i samband med en förhandling kan du snabbt och enkelt ta fram rätt avtal på en minut.

När du har kommit överens muntligt med en kund säkrar du affären med e-signering av avtalet på några minuter.

Med alarmfunktionen får du meddelande om när det är dags att åtgärda något kring dina avtal.

Du har naturligtvis även tillgång till alla avtal24:s företagsavtal online, och kan snabbt och enkelt skriva juridiskt korrekta avtal.

Andra tjänster som är användbara är översättning och posthantering. Skicka ditt elektroniska dokument för översättning eller för utskrift och posthantering.

Med behörighetsadministrationen fördelar du enkelt rätt behörighet till rätt personer.

Du loggar in enkelt och säkert med mobilt BankID var du än är och kan vara trygg med att all information lagras säkert på svenska servrar.

Avtalsportalen är den enkla contract managementtjänsten för ditt företag.