Överblick

På startsidan får du snabbt en överblick över viktiga händelser

Startsidan i avtalsportalen är till för att ge dig en snabb överblick över det viktigaste som hänt sedan senast du loggade in.

I notiser kan du t ex se vilka som e-signerat skickade avtal, och vilka alarm som har utlöst och där du behöver agera (Du får även notiser via e-post på alarmen när de löser ut).