Avtal24 reder ut begreppen kring arvsregler - när bör man skriva ett testamente?


I Sverige har vi en arvsrätt som är till för att skydda släktingar i samband med dödsfall inom familjen. Arvsrätten är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskap hos en avliden ska regleras. Många har dock liten kunskap om vad bestämmelserna i realiteten innebär. Inte sällan ser också dagens familjesituationer väldigt olika ut, med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar, och familjesituationer kan även skifta mycket över tid. Detta bidrar ytterligare till osäkerhet kring vad som gäller när man själv eller någon familjemedlem avlider.

Vad säger lagen?
Genom arvsordningen redogör lagen för ordningen i vilken kvarlåtenskap ska fördelas, och den bygger på släktskapets närhet.

Make/maka och barn
Ett gift par ärver i de flesta fall varandra, och en efterlevande make/maka ärver före gemensamma barn. Särkullbarn, d v s barn från ett tidigare äktenskap eller födda utom äktenskapet, har däremot rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken/makan dör.

Sambo
Som sambo har man enligt lag aldrig rätt att ärva varandra, oavsett hur länge man varit sambo och om man har gemensamma barn eller inte. I lagens mening är det ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo.

Ensamstående
Är man ensamstående ärver i första hand ens barn. Finns inga barn går arvet vidare till eventuella barnbarn. Saknas barnbarn ärver föräldrar, men finns inte heller dessa går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.Hur kan du själv påverka arvsskiftet?
Juristerna på Avtal24 får ofta frågan om hur man går tillväga om man inte vill följa arvsordningen. Avtal24:s jurist Frida Lindberg menar att det finns mycket som man själv kan bestämma även om man inte kan skriva bort allt. Med andra ord kan arvsrätten inskränkas genom ett upprättat testamente. På så sätt kan man i många fall se till att den man önskar ska ärva faktiskt också gör det.

Är du exempelvis sambo med två barn kan du testamentera femtio procent av dina tillgångar till sambon och låta resterande femtio procent tillfalla barnen. Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela kvarlåtenskapen till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar. Önskar du premiera någon särskild organisation finns det möjlighet till det. Arvsrätten som tillfaller bröstarvingar, d v s biologiska barn i rätt nedstigande led, kan däremot aldrig testamenteras bort; dessa har alltid rätt till sin laglott.

Nya arvsregler från och med augusti 2015
Dagens arvsregler gör gällande att en svensk medborgare alltid omfattas av svensk lag. Man tillämpar en så kallad medborgarskapsprincip. Från och med augusti 2015 kommer i stället EU:s nya arvsförordning gälla och medborgarprincipen byts ut till förmån för hemvistregeln: detta kommer påverka framför allt utlandsboende svenskar och EU-medborgare boende i Sverige. I korthet innebär det nya regelverket att det blir den avlidnes hemvist som avgör vilket lands lag som ska tillämpas i en arvsfråga. Ett annat lands arvsregler kan alltså bli tillämpliga med risk att ett arv skiftas på ett oväntat sätt. För att undvika eventuella oönskade överraskningar upprättar du enklast ett testamente.

Vill du veta mer om arvsregler?
Vid frågor och funderingar kring svenska arvsregler kan du ringa till vår samarbetspartner, juristbyrån avtal24. Här får du kostnadsfri juridisk rådgivning samt hjälp med att upprätta testamente vid behov. För ytterligare information kan du även maila avanza@avtal24.se eller ringa avtal24 på 0771 24 00 24, mån-tors 8-20 samt fre 9-17.