Det här gäller när ett arv ska fördelas

När en anhörig har gått bort är det trots sorgen en hel del praktiskt som måste ordnas. Bland annat planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang, upprätta en bouppteckning och ett arvskifte. 


Bouppteckning - en nödvändig handling mitt i sorgen


Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och ägodelar) samt skulder. I bouppteckningen listas även vilka som har rätt att ta del av tillgångarna. Om den avlidna personen var gift ska även maken eller makans tillgångar och skulder ingå. 

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. Bouppteckningen krävs för att avsluta den avlidnes konto på banken och för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot. Dessutom krävs bouppteckningen för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet. Bouppteckningen krävs också för att i ett senare skede kunna göra ett arvskifte. 


Arvskifte - vem får vad?

Vad är arvskifte?

Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet (arvingarna). När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet.

När ska arvskiftet göras?

Det finns ingen tidsbegränsning för när ett arvskifte ska göras. Finns det däremot en lantbruksenhet måste arvskiftet upprättas och signeras senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade. 

Behöver arvskiftet registreras?

Arvskiftet ska inte registreras någonstans men fungerar som en fångeshandling. Det innebär att arvskiftet exempelvis skickas till Lantmäteriet för att ändra en lagfart och visas för banken för att avsluta den avlidnes bankkonton.

Vad ska inkluderas?

I arvskiftet ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ägarbyte av något slag inkluderas (såsom bankmedel, fastigheter och värdepapper). Lösöre såsom möbler, husgeråd och prydnadssaker delas ofta upp i godo mellan de som ska dela på arvet. 

Upprätta bouppteckning och arvskifte

Hos oss upprättar du enkelt och tryggt en bouppteckning och arvskifte via telefon- eller videomöte. Låt våra jurister ta hand om hela processen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar. 

Du behöver inte anpassa dig efter traditionella kontorstider - vi finns tillgängliga när det passar dig.