Detta gäller för gifta

Gifta par ärver inte alltid varandra. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn.

Detta kan komplicera många situationer, om barnen är minderåriga måste till exempel den efterlevande partnern i regel köpa den avlidnes del i den gemensamt införskaffade bostaden av barnen för att kunna bo kvar.

Läs mer om testamente

När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn.

Vi rekommenderar alla par, både gifta och sambor, som har särkullbarn att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er.

För att fullt ut trygga både din partner och dina barn, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ditt testamente själv online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.

Om du har frågor eller funderingar kring svenska arvsregler och testamente är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771 – 24 00 24.


Läs mer och skriv testamente