Det här gäller vid skilsmässa

Det finns en hel del praktiska och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa. Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och var man ska börja. Känner du dig vilsen? Här guidar vi dig rätt.  

Läs mer om bodelningsavtal

Ansökan om äktenskapsskillnad

Det första ni bör göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. 

Förbered bodelningsavtal

Därefter är det dags att förbereda ett bodelningsavtal. Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet utan det kan göras så fort ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos Tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er. 

Riskerna med att inte upprätta ett bodelningsavtal

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal. Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter skilsmässan och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån. Om någon av er äger en fastighet, som inte ska delas mellan er, måste även det framgå i ett bodelningsavtal, då bland annat Lantmäteriet annars kommer kräva din exmakes godkännande vid exempelvis en framtida försäljning. Det är med andra ord viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Vem får vad vid en bodelning?

Ni listar, var och en för sig, er egendom med avdrag för skulder. All egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningen. Ni lägger sedan samman era respektive värden och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll. 

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Du har i första hand rätt att få dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andra maken. Om du ska få överta en bostad som tillhör den andra maken måste du ofta överta det bolån som finns. Det är därför viktigt att du får godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Ett bodelningsavtal måste kunna uppvisas om någon av er ska ta över något av följande:

  • För övertagande av lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en villa eller mark måste Lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet. 

Skriv bodelningsavtal

När alla ekonomiska frågor är utredda är det dags att skriva bodelningsavtalet. Hos oss kan ni tryggt och enkelt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Onlineverktyget hjälper er att lista era tillgångar och skulder samt räkna ut giftorättsandelen. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till din e-post. Ni kan även välja att skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Vill du veta mer eller har du frågor som rör bodelning och skilsmässa? Ring och prata med våra jurister på 0771-24 00 24, de är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.