Att driva företag - Så funkar det

Du har en affärsidé och vill starta ett företag – grattis! För att reda ut hur man ska gå till väga för att förvekliga sin idé finns det ett antal steg man kan gå igenom för att hjälpa sig själv på vägen.

Det första man bör göra är att formulera sin affärsidé på ett så klart, tydligt och uttömmande sätt som möjligt. Detta både som en överblick för sig själv men också för att utomstående ska kunna förstå affärsidén. Det är viktigt bl.a. för att eventuella finansiärer ska kunna avgöra om de anser det vara en idé värd att investera i. En affärsidé ska bl.a. ge svar på vad företaget ska komma att erbjuda, till vilken kundkrets idén vänder sig till och om det finns en visst koncept. Den ska även ge svar på hur företaget ska komma i kontakt med potentiella kunder och varför de kommer att välja att använda sig av just era produkter eller tjänster.

Nästa steg är att upprätta en affärsplan. Affärsplanen är till för att göra dig förberedd inför starten av ditt företag. Affärsplanen är ett levande dokument som beskriver hur företaget ska bedrivas, var intäkterna och utgifterna hamnar och vad visionen för företaget är. I affärsplanen anger man bl.a. hur och var verksamheten ska bedrivas. Här ska det finnas uppgifter om allt från din marknadsföringsplan till hur administration och budget är tänkt att se ut. Av affärsplanen kan man utläsa hur hållbar idén är och hur pass realistisk en framgång är. Den kan vara grunden till att lånet hos banken beviljas eller inte. Även detta dokument är av betydelse för att påvisa hur lönsamt projektet kan vara. Det lönar sig därför alltid att ha en väl genomarbetad och uttänkt plan. Man ska dock inte vara rädd för att senare ändra i dokumentet om förutsättningar med tiden förändras.

Det kan vara en god idé att ha koll på vilka dina potentiella kunder är och företagen som  konkurrerar om dessa inom samma marknad. Du kan se det som att dessa har banat väg för dig och erbjuder ett utmärkt studieunderlag. Vad är det de har gjort bra som du kan ta lärdom av och vad har de lyckats mindre bra med som du å din sida kan göra bättre?

När du har tänkt igenom de väsentliga delarna av ditt kommande företagande enligt ovan är det dags att utefter de individuella förutsättningarna och behoven jämföra olika företagsformer för att se vilken som skulle passa just din verksamhet bäst. De olika företagsformerna har alla olika egenskaper.

Här nedan finns faktabanker där du kan läsa beskrivande och lättlästa texter om olika delar av att driva ett företag:

Olika företagsformer

Skydda företagshemligheter

Sälja och marknadsföra

Att anställa personal