Detta gäller för dig som är gift

Många tror att det inte finns någon anledning att skriva testamente om man är gift, men faktum är att testamente i många fall är viktigt även för gifta. 

Läs mer

Gifta ärver alltid varandra - eller? 

Det finns exempelvis en allmän uppfattning om att gifta alltid ärver varandra, men så är inte fallet. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn. För att din make eller maka ska ärva dig måste du skriva ett testamente och för att fullt ut trygga både din partner och dina barn behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. 

Gör arvet till enskild egendom genom ett testamente

Som gifta ärver ni däremot varandra fullt ut om ni inte har några barn eller om ni endast har gemensamma barn. Men även då kan det vara en god idé att skriva testamente. I testamentet kan ni exempelvis göra barnens arv till enskild egendom. Det säkerställer att barnen inte blir av med arvet till följd av en framtida skilsmässa.

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ditt testamente online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. Om du har frågor eller funderingar kring svenska arvsregler och testamente är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771 – 24 00 24. 


Läs mer och skriv testamente