Du som är singel


Om du är singel ärver i första hand dina barn. Har du inga barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Om du har barn men vill att även andra ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente. Eftersom barn har rätt till en viss del av ditt arv kan du dock inte testamentera bort allt till andra.

Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära. Du kan även ge en gåva till en organisation som ligger dig varmt om hjärtat.