Effektivisera dina kundrelationer

Allmänna villkor har du säkert själv fått hundratals gånger. De finns i regel alltid bifogade när du tecknar ett mobilabonnemang, köper datorer, bokar en resa eller köper ett nytt träningskort. Allmänna villkor är bra för att minska onödigt extrajobb genom att du anpassar dem till just din verksamhet. Med allmänna villkor undviker du missförstånd och det blir tydligt vad som gäller för dina kunder och affärer. 

Effektivisera dina kundrelationer med allmänna villkor
Varför är det bra att ha allmänna villkor?

Allmänna villkor är som namnet antyder de villkor som ett företag använder generellt. I stället för att varje avtal innehåller alla villkor, så hänvisar företaget i stället till de allmänna villkoren. På detta sätt riskerar du inte att missa eller glömma viktiga villkor som bör vara med i varje avtal.

– Med allmänna villkor kan andra avtal med dina kunder begränsas till det som är specifikt för varje kund och just den affären. Du slipper upprepa sådant som ska gälla samtliga kunder, förklarar Louise Dufwa, affärsjurist på avtal24.

På detta sätt undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet. Kunden och du själv får även en bättre överblick över dina villkor. Du sparar dessutom tid när du slipper skriva olika avtal med kunder som köper liknande tjänster.

– En viktig anledning att skriva allmänna villkor är att lagar stiftas för att gälla i många olika sammanhang och situationer. När du upprättar allmänna villkor kan du anpassa dem efter just ditt företag och era kundrelationer, berättar Louise Dufwa.

Avtal mot företag eller kund

Vanligtvis skiljer man på allmänna villkor beroende på om de riktas mot företag, så kallad B2B, business-to-business, eller mot kunder, B2C, business-to-consumer. Vilken typ av verksamhet ditt företaget bedriver har naturligtvis också stor påverkan på hur de allmänna villkoren bör skrivas.

– När du utformar allmänna villkor är det avgörande att de verkligen anpassas till er verksamhet så det blir tydligt både internt och externt vad som gäller i olika situationer, berättar Louise Dufwa.

Avtalet allmänna villkor är inte något man som företag måste ha, det är alltså inte ett lagstadgat krav. 

– Genom att upprätta allmänna villkor undviker du dock onödigt merarbete i många avtalssituationer, berättar Louise Dufwa.

När du utformar allmänna villkor är det avgörande att de verkligen anpassas till er verksamhet så det blir tydligt både internt och externt vad som gäller i olika situationer. Vi hjälper dig därför att utforma allmänna villkor som är specifikt utformade efter just ditt företags situation.

Varför kan jag inte använda vilka allmänna villkor som helst?

Allmänna villkor bör alltid anpassas efter din specifika verksamhet. Det är stor skillnad på allmänna villkor beroende på vilken typ av företag du driver. Ett konsultföretag som säljer tjänster till andra företag ser annorlunda ut jämfört med ett förtag som säljer produkter via en webbutik.

Vissa lagregler är även tvingande och därför behöver du veta vad du kan bestämma själv i villkoren och vad som följer av lag, till exempel Konsumenttjänstlagen.

Skriv allmänna villkor

Hos oss kan du enkelt skriva allmänna villkor utformade specifikt för ditt företag. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. 

Om du har frågor eller vill vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24. 


Läs mer och skriv allmänna villkor

9990 kr

Frånpris

Boka här

Allmänna villkor

Med allmänna villkor anpassade för just ditt företag uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet och dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor.