Elitskolornas inträde i #Legaltech


Varje år anordnas Law without walls, en tankesmedja för jurister från hela världen som vill förändra juristbranschen. LWOW startades för 5 år sedan av Michele DeStefano, professor på University of Miami, för att ge dagens toppstudenter nätverk och redskap för att skapa framtidens juristbransch. Magnus Stein, VD avtal24, ger här sina kommentarer från årets uppstart.
Dags för LWOW igen, årets bästa inspiration. Tre år sedan jag började vara med och dela mina erfarenheter som entreprenör inom juridiken. I år var vi ca 200 deltagare; partners från internationella advokatbyråer som Eversheds, juristchefer från bland annat Vodafone, entreprenörer inom #legaltech samt såklart de utvalda drivna studenterna och deras professorer från elitskolor runt om i världen, som Harvard och Stanford. Vi möttes på IE i Madrid för ett par intensiva dagar.

Eventet består av två delar; diskussioner om trender inom #legalinnovation samt en uppstart av 18 innovationsprojekt tillsammans med juridikstudenterna. Projekten drivs gemensamt under 3 månader och presenteras av studenterna vid nästa event i april.

Vilka slutsatser kan man då dra?

1. #legalinnovation ligger i tiden. Deltagare från alla världsdelar vittnar om att det hände mer under 2015 än under alla tidigare år tillsammans. Ju fler aktörer som blir medvetna om förändringen desto snabbare går det, hjulet har fått upp farten.

2. De största motståndarna till utvecklingen är fortfarande de traditionella advokatbyråerna. Det finns dock undantag; Eversheds som även är huvudsponsor hade exempelvis 20 globala partners samt 20 utvalda kunder från företag som IBM och Barclays representerade på plats.

3. Regelverken som skyddar befintliga modeller måste ändras och diskussioner pågår på flera stora marknader. Skillnaderna mellan vad som är juridisk rådgivning och vem som får ge råd är mycket stora bara inom Europa. Sverige är ett av de länder som har den minst reglerade marknaden, vilket bidragit till att vi kunnat lansera nytänkande tjänster som avtal24.

4. Juristutbildningarna måste moderniseras och utbilda för att möta dagens och morgondagens verklighet, så att inte gapet mellan kundernas förväntan och leveransen blir för stort. Varför har inget av lärosätena i Sverige valt att skicka en utvald student?

5. Digitala tjänster som Avvo, Axiom och Legalzoom växer allt snabbare främst i USA och UK. Legalzoom har idag 800 medarbetare, förra året vi sågs var siffran 600.

6. Digitala tjänster mot slutkonsumenter är fortfarande i sin linda då många är begränsade att bara få erbjuda juridisk information och inte rådgivning på grund av rådande regleringar.

7. Stora bolags interna juristavdelningar driver förändringen gentemot de stora byråerna genom effektivisering av arbetssätt och krav på pressade priser. Hur länge ska den traditionella pyramiden överleva?

8. Fler VC-bolag börjar intressera sig för #legaltech, men åsikten är att det kommer att krävas uthålliga investeringar och att det är hög risk idag.

9. I nätverket finns flera av våra grannländer nu representerade; advokater från Litauen där det nog kommer lanseras något intressant snart, Fondia från Finland, en professor från Island och så jag och min kollega Johan från avtal24.

10. Internationella SaaS lösningar är definitivt i ropet trots att juristerna gärna vill sitta på allt data inom brandväggarna. Kul att vi kunde bidra med de erfarenheterna vi fått efter lanseringen av vår SaaS lösning till europeiska advokatbyråer.

Det känns otroligt stimulerande att få vara med och förändra denna traditionella bransch och göra juridiken tillgänglig med de ambitiösa studenterna. Väl nere i Madrid passade vi på att träffa Madrid Legal hackers och höra om allt som händer i Spanien. Vi på avtal24 är nu inne på vårt tolfte år med missionen att robotisera juridiken och aldrig har medvinden varit större.

//Magnus Stein, VD avtal24 / agreement24
Twitter @agreement24