Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel för att äktenskapsförord ska bli giltigt. Äktenskapsförordet måste dock skickas till Skatteverket för registrering för att det ska gälla.

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Kan man ångra sig?:

Är man bunden av ett äktenskapsförord?
När blir ett äktenskapsförord giltigt?
Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?